راهیابی مستند «دشت سوزان» به جشنواره فیلم دیویس چاینیز کالیفرنیا

Bani Film - - تلویزیون -

مستند«دشتسوزان» ازتولیداتشبکهپرستیویموفقبهراهیابی به مرحله رقابت نهایی جشنواره بین المللی فیلم کالیفرنیا و جشنواره فیلم دیویس چاینیز شد.

به گزارش رسیده، این مستند 25 دقیقه ای به کارگردانی شهریار عظیمی، محصول سال 201۶ است و حضور حدود 30 نفر از ورزیده ترین و دنیا دیده ترین دونده های ماراتن از سراسر دنیا در ایران را به تصویر کشیده است.

این افراد که تجربه دویدن و پیمایش کویرها و صحراهای زیادی را در کارنامه خود دارند به ایران آمده اند تا در چالشی بزرگ، مسیری 250 کیلومتری را در کویر لوت ایران که به عنوان اثر طبیعی جهانی ثبت شده است، بدوند.

این فیلم به روایت داستان دوندگان زن و مردی از سراسر دنیا می پردازد که به هشدارهای کاذب و دروغ در مورد خطرات سفر به ایران و منطقه جنوب شرقی کشور بی توجهی کرده و برای اولین بار به ایران و به کویر زیبای لوت که در سال های پیش رکورد دار گرمترین نقطه کره زمین بوده است، سفر کرده اند. آنها از داستان های زندگیشان می گویند و از اینکه کویری اعجاب انگیز مانند لوت و دویدن در آفتاب سوزان آن با کوله باری که تمام مایحتاج یک هفته زندگی را در خود جای داده و مقداری محدود آب نوشیدنی، چگونه می تواند انسان را دگرگون کند...

مستند«دشتسوزان» درپایاننشانمیدهدکهایندوندگانکهسالهایسال در دشت ها و بیابان های زیادی در کشورهای مختلف دنیا دویده اند، با خاطره و یادی از ایران و لوت می روند که هیچ زمان تجربه نکرده اند و از ذهنشان پاک نخواهد شد. گرمای کشنده و چالش برانگیز لوت، این بیابان مجذوب کننده، این کشور زیبا و مردمان مهمان نوازش برای همیشه در ذهن آنها ثبت می شود.

گفتنی است چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کالیفرنیا و جشنواره فیلم دیویس چاینیز، 10 سپتامبر تا ۴1 اکتبر سال جاری میالدی 19( شهریور تا 22 مهر سال ۶9) در شهرهای ساکرامنتو و دیویس در آمریکا در حال برگزاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.