تشریح رویکرد ایران نسبت به همه پرسی کردستان عراق در هیسپان تی وی

Bani Film - - تلویزیون -

برنامه این هفته «ایران امروز» در شبکه پرس تی وی به بررسی رویکرد ایران پیرامون همه پرسی جدایی کردستان عراق از این کشور و عواقب و زوایای گوناگون آن خواهد پرداخت.

به گزارش رسیده، به گفته یوسف پور انوری تهیه کننده این برنامه، موضوع استقالل کردستان با حضور کارشناسان و صاحبنظران مختلف از جمله علی شمخانی (دبیر شورای امنیت ملی)، حسین امیر عبدالهیان (مشاور امور بین الملل رئیس مجلس)، محمد جمالی و کمال دهقانی (از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، کیومرث یزدان پناه (تحلیلگر سیاسی)، حسن کاظمی قمی (سفیر سابق ایران در عراق) و حسین صباح زنگنه (سفیر سابق ایران در سازمان همکاری های اسالمی) در برنامه این هفته «ایران امروز» مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. وی در مورد محورهای مورد بحث در این برنامه نیز گفت: اثبات خیرخواهی ایران نسبت به مردم کردستان عراق در زمان های مختلف (از جمله دفاع از مردم کردستان عراق در جریان سرکوب آنها توسط رژیم بعث عراق، حمایت نیروهای ایرانی از مصدومان حمله شیمیایی عراق به حلبچه، باز کردن مرزهای ایران در جریان قیام کردها در سال 1991 پس از جنگ خلیج فارس و ارسال کاالهای اساسی از ایران به اقلیم کردستان در طول حکومت صدام حسین)، گسترش روابط تجاری ایران با اقلیم کردستان عراق طی سال های اخیر، اعتقاد ایران به حفظ تمامیت ارضی عراق، نظر ایران مبنی بر اینکه استقالل در نهایت به ضرر کردها تمام می شود، زمان بندی برگزاری همه پرسی در کردستان عراق همزمان با نزدیک شدن به نابودی کامل داعش در عراق، حمایت اسرائیل از همه پرسی عراق به منظور ضربه زدن به منافع ایران، احتمال ایجاد هرج و مرج و بی نظمی سیاسی و امنیتی در منطقه در نتیجه برگزاری همه پرسی و تاثیر آن بر مسایل داخلی کشورهای همسایه، زمزمه های جدایی کردستان ایران در برخی رسانه ها و برخی افراد در کردستان عراق و پیشنهاد ایران برای مذاکره دولت مرکزی عراق و مقامات کردستان عراق به عنوان راه حل مناسب جهت رفع مشکالت پیش آمده ذیل قانون اساسی این کشور از جمله محورهایی است که از سوی کارشناسان در برنامه این هفته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حمیدرضا تاجیک (کارگردان و تصویربردار)، محمد جعفری (دستیار تهیه)، زهراترابی(هماهنگی)،ساتراپشجاعی(تدوین)وعلیدزیانیان(موشنگرافیک) از جمله عوامل تهیه برنامه «ایران امروز» هستند.

«ایران امروز» با اجرای لیال فرامرزی، امشب ساعت 00:03 بامداد به وقت تهران از شبکه پرس تی وی پخش می شود. این برنامه در چهار نوبت چهارشنبه ساعت 05:00 و 18:00 ، پنجشنبه ساعت 07:00 و شنبه ساعت 10:00 به وقت تهران تکرار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.