اختالف زیاد فروش فیلم اول جدول با ردههای پایین؛ حکایت چیست؟!

«خانه دختر» و «حقه باز دم دراز» از امروز روی پرده می روند

Bani Film - - تلویزیون -

بانی فیلم- گروه سینمای ایران- امین اعتمادی مجد: در هفته ای که گذشت به جز «زرد» که از فروش باالیی برخوردار بود، برخی فیلم ها گیشه ای متوسط داشتند و چند فیلم نیز تا حدودی حتی ناامید کننده ظاهر شدند.

از امروز دو فیلم جدید دیگر نیز به چرخه اکران اضافه خواهند شد. «خانه دختر» ساخته از توقیف درآمده شهرام شاه حسینی پس از تعریف و تمجیدهای فراوان از سوی منتقدان و اصحاب رسانه جشنواره سی و پنجم فیلم فجر، حاال توانسته رنگ پرده را ببیند. فیلمی با سوژه ای ملتهب که نگارش فیلمنامه آن را پرویز شهبازی برعهده داشته است.

حامد بهداد، باران کوثری، پگاه آهنگرانی، رعنا آزادی ور، بابک کریمی، نادر فالح، محمدرضا هدایتی، نسیم ادبی، امیرعلی نبویان، پردیس احمدیه، بهناز جعفری، مانیشاهحسنی و رویا تیموریان بازیگران این فیلم هستند. ساخته شاه حسینی در گروه آزاد به نمایش درمی آید.

در خالصه داستان «خانه دختر» آمده: مردی به نام مرتضی قصد دارد خانه کوچکشان را زیر قیمت بفروشد تا زودتر از محله و نگاه سنگین مردمانش فرار کند... .

«حقه باز دم دراز» به کارگردانی علیرضا محمودزاده و تهیه کنندگی داریوش باباییان در گروه ماندانا روی پرده خواهد رفت.

این فیلم با مضمون کودک و نوجوان روایتگر داستان عروسک های عمو پیرداد است که از خانه می گریزند و در ادامه مشکالتی را به وجود می آورند... .

سحر ولدبیگی، احمدرضا اسعدی، مریم شاه ولی، محمد مایلی، مجید مختارپور، ترنم کرمانیان و پارسیا شکوری در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

همانطور که در باال اشاره کردیم، فیلم «زرد» در حال حاضر با اختالفی فاحش صدرنشین جدول فروش است.

این فیلم به گفته پخش کننده اش پس از شش روز نمایش ۰٢6 میلیون تومان در 7٢ سینمای تهران فروش داشته است.

اولین فیلم بلند مصطفی تقی زاده همزمان با تهران در 4٢ سینمای شهرستان ها به نمایش درآمده است. به گفته پخش کننده این فیلم، فروش سالن های شهرستان «زرد» تا اینجای کار ۰۰٢ میلیون تومان است.

«نگار» در مقایسه با هفته سوم اکرانش مقداری افت فروش داشت.

این فیلم پس از ٩٢ روز نمایش یک میلیارد و 3۰4 میلیون تومان در تهران فروخته است.

گیشه شهرستان های ساخته جدید رامبد جوان با ۰۵ سینما به ۰۰8 میلیون تومان رسیده.

فروش کل سینماهای تهران و شهرستان های «نگار» از مرز دو میلیارد تومان عبور کرده است.

این فیلم همچنان پردیس زندگی را به عنوان سینمای سرگروه در اختیار دارد.

«ملی و راه های نرفته اش» با 167 میلیون تومان فروش در تهران رتبه سوم جدول فروش هفتگی را از آن خود کرده است.

ساخته تهمینه میالنی هم اکنون در پایتخت 6٢ سینما دارد و ٢67 میلیون تومان مجموع فروش آن در این سالن ها بوده.

تعداد سینماهای این فیلم در شهرستان ها در مقایسه با دو هفته قبل افزایش چشمگیری داشته است. »...یلم« در حال حاضر در شهرهای مختلف ۵٢ سالن دارد و ۰1٢ میلیون تومان نیز در مجموع فروخته.

این فیلم سرگروه کورش را در اختیار دارد و فیلم های «وقتی برگشتم» و «خانه کاغذی» در نوبت آینده اکران این گروه قرار دارند.

«تابستان داغ» که از امروز سینمای ماندانا را به عنوان سینمای سرگروه در اختیار «حقه باز دم دراز» قرار می دهد، به گفته پخش کننده اش در طول یک هفته در تهران فروش ۰31 میلیون تومانی داشت.

این فیلم در آستانه ورود به هفته ششم اکرانش فروش ٩ سینمای تهران خود را به مبلغ ۰8٩ میلیون تومان رسانده. مبلغی که در عرض یکی- دو روز آینده نیز از مرز یک میلیارد تومان عبور خواهد کرد.

ساخته ابراهیم ایرج زاد تعداد زیادی از سینماهای تهران و شهرستان خود را از دست داده. این فیلم در تهران و شهرستان ها به ترتیب ٩ و ٢1 سینما دارد. فروش کل «تابستان داغ» در شهرستان ها به گفته پخش کننده اش به ۰1۵ میلیون تومان رسیده است.

«اکسیدان» پس از 6۰1 روز نمایش همچنان در رتبه های باالیی جدول فروش تهران قرار دارد. این فیلم در تهران با ٩ و در شهرستان ها با ٢1 سینما فروش کل خود را از مرز ۰1 میلیارد و ۰۵6 میلیون تومان نیز عبور داده است. «من و شارمین» در رتبه ششم فیلم های پرفروش قرار دارد. این فیلم همچنان در 3٢ سینمای تهران در حال نمایش است. ساخته بیژن شیرمرز تا اینجای کار در تهران ۰48 میلیون تومان فروخته.

«من و شارمین» تقریبا تمام سینماهای شهرستان خود را حفظ کرده است. این فیلم در سراسر کشور با 31 سینما ۵81 میلیون تومان فروش داشته.

اکران این فیلم همچنان در سینماهای تهران و شهرهای مختلف ادامه دارد.

«قهرمانان کوچک» دیگر فیلم تازه به نمایش درآمده تاکنون فروش متوسطی داشته است.

این فیلم در تهران و شهرستان ها به ترتیب ٢٢ و 31 سینما دارد.

ساخته حسین قناعت در تهران 67 و در شهرستان ها نیز ۵3 میلیون تومان فروش داشته تا مجموعه گیشه آن پس از شش روز اکران به ٢۰1 میلیون تومان برسد.

«قهرمانان کوچک» در گروه آزادی به نمایش درآمده. گروهی که پیش تر در اختیار «سارا و آیدا» بود و فیلم های «قاتل اهلی» و «کمدی انسانی» را در نوبت اکران آینده خود قرار دارد.

فروش «ماالریا» اصال در حد انتظار نبود. این فیلم با در اختیار داشتن ٩1 سینما در تهران تنها ۵۵ میلیون تومان فروخته.

اکران ساخته پرویز شهبازی به تازگی نیز در سینماهای شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و دو سینمای قم و مشهد آغاز شده است.

گیشه شهرستان های این فیلم به گفته پخش کننده اش تنها ۵٢ میلیون تومان است.

«ساعت پنج عصر» مانند دو سه هفته قبل فروش چندانی ندارد و تقریبا تمامی سینماهای اصلی خود را نیز از دست داده.

این فیلم هم اکنون در تهران پردیس های کورش، مگامال و زندگی را در اختیار دارد. تعداد سینماهای شهرستان ساخته مهران مدیری نیز پنج سالن است.

فروش کل سینماهای تهران و شهرستان های «ساعت پنج عصر» به گفته پخش کننده اش حدود ٩ میلیارد و ۰۰۵ میلیون تومان است.

«سارا و آیدا» این روزها پایین ترین میزان فروش را دارد به طوری که گیشه شب گذشته تهران این فیلم تنها دو میلیون تومان بود.

این فیلم با چهار سینمای تهرانش فروش خود را به یک میلیارد و ۰۵7 میلیون تومان رسانده.

«سارا و آیدا» به گفته پخش کننده اش در شهرستان ها نیز با ۰1 سالن یک میلیارد و ۰٩٢ میلیون تومان گیشه داشته است.

«ماجان» که از هفته گذشته سینمای سرگروه خود را نیز از دست داده این روزها به طور میانگین تنها ۰۰۵ هزار تومان در سه سینمای تهرانش فروش دارد.

این فیلم به جز تهران در شهرهای شیراز و نیشابور نیز در حال نمایش است. فروش کل تهران و شهرهای مختلف «ماجان» حدود ۰۰1 میلیون تومان است.

«بیست و یک روز بعد» پس از ۵6 روز نمایش گیشه ای شبیه به «ماجان» دارد.

این فیلم در تهران با دو سینما و در شهرهای مختلف با چهار سینما روزهای پایانی اکران خود را پشت سر می گذارد.

فروش کل تهران و شهرستان های ساخته محمدرضا خردمندان یک میلیارد و 68٢ میلیون تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.