هفته فیلم اروپایی در موزه سینما

Bani Film - - سینمـا -

هفته فیلم اروپایی با نمایش آثاری از 8 کشور، با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران از نهم تا سیزدهم آبانماه در موزه سینما برگزار میشود.

به گزارش رسیده، در این برنامه فیلمهای کوتاه و بلندی از کشورهای یونان، بلغارستان، آلمان، لهستان، دانمارک، هلند، اتریش و مجارستان در محل موزه سینمای ایران به نمایش درخواهند آمد و عالقهمندان میتوانند به صورت رایگان در این گردهمایی بینفرهنگی شرکت کنند. هفته فیلم اروپایی با همکاری «توماس کلویبر» رایزن فرهنگی سفارت اتریش، مؤسسات فرهنگی اتحادیه اروپا، موزه سینما و با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران برگزار میشود و جهت تسهیل ارتباط با مخاطبان، کلیه فیلمها دارای زیرنویس فارسی خواهند بود.

این رویداد فرهنگی، سهشنبه نهم آبانماه از ساعت 03:٦١ آغاز و تا روز شنبه سیزدهم آبانماه ادامه دارد و شرکت در آن رایگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.