آثار موفق خارجی، بازار فیلمهای زرد ایرانی را کساد میکنند

بررسي امكان اکران فیلم هاي خارجي در گفت و گوي باني فیلم با سینماگران بخش پایانی

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران- نسرین بختیاری: اکران فیلم خارجی جزو گزینه هایی است که در گذشته چندین بار آزمایش و با توجه به فقدان بسترسازی های الزم و مهیا نبودن شرایط هر بار با مانعی رو به رو شده است. در حال حاضر اکران فیلم خارجی در سینماتك ها و پردیس های سینمایی قلهك به صورت محدود انجام می شود و در گذشته نیز سینما فرهنگ فیلم های ترسناک را نمایش می داد که طرفداران بسیاری داشت. درحال حاضر موانع بسیاری بر سر راه اکران گسترده فیلم های خارجی وجود دارد. اکثریت سینماداران موافق این طرح هستند و معتقدند سینمای ما نیز باید در شرایط برابر با سینمای کشورهای دنیا قرار بگیرد و نمی توانیم سینمای خود را محدود به یك نوع نگاه کنیم. در خصوص مشکالت قانون کپی رایت نیز بر این باورند که اگر دست بخش خصوصی را باز بگذارند، خودشان با اخذ مجوزهای الزم می توانند با سینماها قرارداد ببندند. از طرف دیگر معتقدند اکران فیلم های خارجی می تواند باعث ارتقای سینمای ایران و تنوع در ورودی های بصری مخاطبان شود. ابوالفضل جلیلی از جمله فیلمسازان موافق اکران فیلم خارجی است و واژه فیلم زرد را در این خصوص به کار برد و به این اشاره کرد که فیلم های زرد (کم ارزش) در کشورمان زیاد شده اند. زمانی که فیلم های خارجی وارد گود شوند، ایرانی ها هم سعی می کنند دانش خود را در زمینه فیلمسازی افزایش دهند و هیچ لطمه ای به آن ها نمی زند.

مخالفان اکران فیلم خارجی نیز معتقدند در شرایطی که میزان تولید فیلم های سینمای ایران بیشتر از میزان سالن هاست و بسیاری از فیلم ها در شرایطی نابرابر چندین سال برای اینکه رنگ پرده را ببینند، منتظر می شوند، اکران فیلم های خارجی نمی تواند کاری از پیش ببرد و گرهی را به گره های دیگر اضافه می کند. برخی از منتقدان از جمله تهماسب صلح جو نیز معتقد است در زمان های گذشته این موضوع بارها امتحان شده، اما تاریخ سینمای ایران ثابت می کند، مردم دوست دارند فیلم های ایرانی را روی پرده ببیند. در زمان های گذشته که به عنوان مثال 0٥ فیلم ایرانی در برابر 00۴ فیلم خارجی قرار می گرفت، مخاطب ایرانی باز هم ترجیح می داد، فیلم های ایرانی را ببیند. او معتقد است به جز این، مشکالت و مسائل سانسور در کشورمان کمتر اجازه می دهد که خود را به معیارهای اکران جهانی نزدیك کنیم. همچنین مرتضی شایسته تهیه کننده نیز معتقد است در شرایطی اکران فیلم خارجی در ایران می تواند توجیه منطقی داشته باشد که تعداد سالن های سینمای ما بیشتر از میزان فعلی باشد. همچنین برخی دیگر از جمله جابر قاسمعلی معتقدند که ساز کار فیلم خارجی با جامعه ایرانی همخوانی الزم را ندارد و ممکن است به دلیل ترویج فالن جریان قالب سینمای آمریکا از اکران این فیلم ها جلوگیری شود. در شماره های گذشته شاهد گزیده ای از نظرات موافق و مخالف در این رابطه بودیم و در این شماره به عنوان بخش پایانی شاهد بخشی دیگر از نظرات کارشناسان و سینماداران هستیم که در ادامه از نظر می گذرانید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.