کارگاه «تولید فیلم آلمان» در کرمان

Bani Film - - سینمـا -

کارگاه تولید فیلم در آلمان دوشنبه هشتم آبان در تماشاخانه پارس کرمان برگزار میشود.

به گزارش هنروتجربه، تماشاخانه پارس کرمان از هفتم تا سیزدهم آبان میزبان نمایش فیلمهای هفته فیلم آلمان است. همچنین روز دوشنبه هشتم آبان در ساعت 03:۸١ امیرپوریا، منوچهر طیاب و توبی اشرف در تماشاخانه پارس کرمان حضور دارند و درباره سینمای آلمان و تولید فیلم صحبت میکنند. پیش از برگزاری این نشست نیز از ساعت ٧١ تا 03:۸١ فیلم «یال» به کارگردانی کریستیان پتزولد به نمایش در میآید.

هفته فیلم آلمان از هفتم تا سیزدهم آبان به همت گروه هنروتجربه و با همکاری سفارت آلمان همزمان در تهران و شیراز و کرمان برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.