فیلم های خارجی در سانس های غیر موظف اکران شوند

رضا سعیدی پور:

Bani Film - - سینمـا -

رضا سعیدی پور، مدیر پردیس سینمایی آزادی در خصوص گزینه اکران فیلم خارجی با توجه به مشکالت قانون کپی رایت و فیلم هایی که در صف اکران هستند، به بانی فیلم گفت: ما با اکران فیلم های خارجی در سینما موافقیم. متولی اکران فیلم خارجی در چندسال گذشته فارابی بود و فارابی هم فیلم هایی را به نام خارجی اکران می کرد که فروش خوبی نداشت و جزو فیلم های طراز اول دنیا نبود.

مدیر پردیس سینمایی آزادی ادامه داد: فکر می کنم اگر دست بخش خصوصی را باز بگذارند و پخش های داخلی ما این اجازه را به آن ها بدهند که کنار پخش فیلم ایرانی، فیلم های خارجی را هم پخش کنند، به دلیل اینکه ظرفیت اکران فیلم خارجی در سینمای ایران پایین است، می توان آن ها در سانس های غیرموظف اکران کرد. در هر حال اما نباید فراموش کرد فیلم ها باید جاذبه الزم را داشته باشند که مردم رغبت کنند بلیت اینترنتی بخرند یا جلوی گیشه ها بیایند. ما معموال روزهای جمعه وقتی فیلم های خارجی خوب می گذاشتیم، فروش خیلی خوبی داشتیم. مردم از 0١ صبح می آمدند و زمانی که ظرفیت سالن ما پر نمی شد، فیلم خارجی می توانست این کار را انجام دهد. از آن طرف هم ١١ شب به این طرف جزو سانس های موظف ما نیست. این شیوه اکران می تواند مقابل تهیه کنندگان و دفاتر پخش ایرانی توجیه داشته باشد که این ظرفیت اکران موظف سینماها نیست.

سعیدی پور افزود: در حال حاضر یك یا دو پخش هستند و فیلم هایی را به ارشاد اختصاص دادند و بخشی مجوز گرفتند که فیلم های خوبی هستند. معتقدم کمی ارشاد در این رابطه تعلل می کند. اگر ارشاد تصمیم بگیرد جدی باشد، اتفاق خوبی در این رابطه می افتد.

مدیر پردیس سینمایی آزادی خاطرنشان کرد: ما سالن های بزرگی داریم که شاید ظرفیت آن ها پر نشود، اما اگر یك فیلم خارجی دنیا در یك سانس غیر موظف اکران شود، ممکن است این اتفاق بیفتد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اکران فیلم خارجی می تواند باعث ایجاد رقابت و افزایش کیفیت فیلم ها شود، بیان کرد: قاعدتا وقتی یك فیلم خارجی اکران شود، ایرانی ها هم می خواهند خود را به استانداردهایی برسانند که مربوط به فیلم هاست. همه این مسائل را می توانند در نظر بگیرند تا به نوعی به فیلم ایرانی هم کمك شود.

سعیدی پور با اشاره به اینکه مسأله کپی رایت حل شده است، بیان کرد: اگر دست بخش خصوصی را باز بگذارند، خودشان می روند با شرکت های خارجی قرارداد می بندند، اسناد را می گیرند و به ارشاد ارائه می دهند و اگر ارشاد تعیین کند، می توانند با سینماها برای اکران قرارداد ببندند.

وی در پایان گفت: در تمام دنیا از جمله اروپا و آمریکا فیلم های خارجی اکران می شود و نمی توانیم این تصور را داشته باشیم که سینمای آمریکا به دلیل قدرتمند بودن، فیلم خارجی اکران نمی کند. با وجود اینکه سینمای آمریکا قدرتمند است، فیلم خارجی اکران می کنند و این برای ما می تواند سرمشق خوبی باشد و بسیاری از فیلم ها با مالحظاتی که صدا و سیما دارد، به ممیزی می خورند، اما در حال حاضر با سیستم های نوین می توانند کاری کنند که حتی دیالوگ ها را از دست ندهند.

با وجود اینکه سینمای آمریکا قدرتمند است، فیلم خارجی اکران می کنند و این برای ما می تواند سرمشق خوبی باشد و بسیاری از فیلم ها با مالحظاتی که صدا و سیما دارد، به ممیزی می خورند، اما در حال حاضر با سیستم های نوین می توانند کاری کنند که حتی دیالوگ ها را از دست ندهند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.