«سنت کالود» آمریکا میزبان ۹ فیلم از ایران

Bani Film - - سینمـا -

9 فیلم کوتاه و انیمیشن ایرانی در هفتمین دوره جشنواره بینالمللی «سنت کالود» آمریکا به نمایش در خواهند آمد.

به گزارش رسیده، فیلمهای کوتاه ماچ به کارگردانی سارا سهیلی، کرختی ساخته میالد جرموز، ثمر به کارگردانی کاوه جاهد، گهواره ساخته زانیار لطفی، خیامخوانی و شنیدم بهمنی به کارگردانی علی نیکفر، حد ساخته جواد دارایی و انیمیشنهای پیشخدمت ساخته فرنوش عابدی و الیت سایت به کارگردانی مسلم طباطبایی به نمایندگی از ایران در هفتمین دوره جشنواره «سنت کالود» آمریکا حضور خواهند داشت.

هفتمین جشنواره جهانی فیلم «سنت کالود» آمریکا ۴ تا ١١ نوامبر (3١ تا 0٢ آبان) برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.