«دل دیوانه» به فجر میرود، نمیرود؟!

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران: در حالی که طبق گفته یکی از عوامل فیلم اخیر بهمن فرمان آرا به خبرنگار بانی فیلم، وی به هیچ وجه عالقهای به ارائه فیلمش به جشنواره فجر ۶۳ ندارد، ابراهیم داروغه زاده دبیر این رویداد اعالم کرده ساخته او به فستیوال امسال خواهد آمد.

به گزارش بانی فیلم، فرمان آرا که بر سر مشکالت پیش آمده بر سر راه اکران «دلم می خواد» که از سال ۲۹ تا به حال امکان نمایش نداشته، نوعی دلخوری از سیاست های سینمایی دارد و گویا به همین خاطر، هیچ تمایلی به اکران فیلم جدیدش در فجر امسال ندارد. «دل دیوانه» که به «حکایت دریا» تغییر نام داده، ساخته اخیر فرمان آرا است که خودش هم در آن بازی داشته و همین مسئله، کنجکاوی ها برای تماشای آن را باال برده است. هر چند او پیش از این در دو فیلم «بوی کافور، عطر یاس» و «مغولها» اولی ساخته خودش و دومی اثر پرویز کیمیاوی به ترتیب سالهای ۸۷ و ۲٥ نیز جلوی دوربین رفته بود.

حضور فرمان آرا به عنوان فیلمسازی پیشکسوت در فجر امسال میتواند تا حدودی جای خالی سینماگران قدیمی همچون مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی را پر کند و فارغ از کیفیت فیلم، وزن جشنواره را افزایش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.