«جاودانگی» کاندیدای دریافت دو جایزه در نیویورک

Bani Film - - سینمـا -

به گزارش رسیده، پالن-سکانس ٥۴۱دقیقهای «جاودانگی»، در میان چهل فیلم بلند بخش مسابقه جشنواره «رویاها» در بخش بهترین فیلم خارجی زبان و بهترین فیلم درام به همراه فیلمهایی از آمریکا، فرانسه، آلمان، روسیه و هند نامزد دریافت جایزه شده است. جشنواره «رویاها» که در بوفالو نیویورک برگزار میشود، امسال در این دو بخش چهار نامزد بهترین فیلم درام و بهترین فیلم خارجی زبان را معرفی کرده است.

اولین فیلم سینمایی مهدی فردقادری پیش از این در سینماهای گروه هنروتجربه به اکران در آمده است. تمام اتفاقات فیلم سینمایی «جاودانگی» در شبی بارانی در قطار رخ می دهد و به قصه زندگی شش خانواده در واگن های مختلف قطار می پردازد که با جا به جایی زمان روایت میشود.

عرضه و پخش بینالمللی این فیلم به عهده محمد اطبایی «مستقلهای ایرانی» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.