چه بر سر «مادر!» آمد؟

Bani Film - - سینمـا -

پرویز نوری هم چنان که می دانیم دارن آرنوفسکی وجهه و شهرت خاصی برای چالش در ترسیم درام های روان شناسانه داشته و دارد (حتما هم «چشمه» و «قوی سیاه» یادتان هست) اما آخرین ساخته اش «مادر!» همه تماشاگران را بهت زده و متحیر کرده است. پس از نمایش فیلم در جشنواره های ونیز و تورنتو –که با عقاید و نظریات متضاد و دوگانه ای روبه رو شد- در اکران عمومی با انتقادهای تند و گزنده ای از سوی مردم همراه گشت. از لحاظ فروش هم به رقم ناچیز 7/5 میلیون رسید. ولی بدتر این که از طرف سایت «سینما سکوپ» درجه (پایین ترین درجه) را دریافت کرد.

«مادر!» درباره یک زوج دلبسته به هم (جنیفر الرنس و خاویر باردم) است که خانه آن ها به آهستگی با حضور جمعی ناخواسته از مهمانان بدل به النه زنبورها می شود و خیلی زود درون مارپیچی از تفکر و غور روی مسایل مذهبی بکلی تغییر مسیر می دهد. استودیوی سازنده پارامونت، فیلم را به مثابه یک اثر دلهره ای و هراس انگیز تبلیغ و معرفی کرده و نه به صورت یک اثر سوررئالیستی و تخیل وار غریب، به همین رو سینماروها –که توقع به چنین نوع فیلمی نداشته اند- واکنشی عجیب و غیرمنتظره از خود نشان داده اند. جنیفر الرنس در جشنواره فیلم تورنتو گفته بود: «هیجان و تنش فیلم در همین است، هر کسی به نوعی آن را احساس می کند». آرنوفسکی هم در مصاحبه ای اظهار داشته: «هر زمان که اثری جسورانه و پرخاشگرایانه می سازید، تماشاگران به تماشای آن می روند تا لذت ببرند، مانند این که سوار لولر کوستر شده باشند. و البته بعضی ها هم می گویند که برای ما این طور نبود».

با این وجود، استودیوی پارامونت پای فیلم ایستاده، در حالی که هزینه آن حدود 30 میلیون بوده است. یکی از مسئوالن استودیو گفته است: «آن ها فیلمی ساخته اند که به قصد خواسته اند جسورانه باشد. ما نمی خواهیم که همه فیلم ها به نوعی بی خطر و عادی باشند و برای مان مهم نیست اگر برخی آن را دوست نداشته باشند».

اما چنین به نظر می رسد که در آینده استودیو باید استراتژی بهتری برای بازاریابی و فروش فیلم ها اتخاذ کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.