نمایش «سرزمین کهن» برای نمایندگان بختیاری مجلس جهت رفع نگرانیها

Bani Film - - صفحه اول -

مدیر شبکه سه سیما با اشاره به جلسه دیروز با نمایندگان بختیاری، گفت: در این جلسه مقرر شد برای حصول اطمینان بیشتر بعد از بازبینی بخشهایی از این سریال توسط نمایندگان بختیاری، زمان پخش جدید این سریال اعالم شود.

به گزارش رسیده، علی اصغر پورمحمدی با بیان اینکه این جلسه با حضور قائم مقام رییس سازمان، معاون سیما و جمعی از مدیران ارشد رسانه ملی برگزار شد، تصریح کرد: در این جلسه که در فضایی بسیار صمیمی برگزار شد، جنبههای مختلف این سریال به لحاظ کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان دغدغههای خود را مطرح کردند.

مدیر شبکه سه سیما تذکرات و مالحظات نمایندگان بختیاری را موثر و راهگشا خواند و افزود: قطعا رسانه ملی از این راهنماییها و نظرات به صورت مطلوب استفاده خواهد کرد.

وی تصریح کرد: سازمان صداوسیما همواره به مسائل قومیتی توجه ویژه داشته و دارد و جنبههای مختلف آن را مورد بررسی قرار می دهد.

او تجلیل از همه اقوام و احترام به آنان را از اهداف و سیاستهای رسانه ملی برشمرد و گفت: قطعا سازمان صداوسیما در تجلیل از قوم بختیاری و حفظشان و جایگاه آنها همچون سایر اقوام ایرانی توجه و مالحظه داشته و دارد.

مدیر شبکه سه سیما افزود: بهرغم اینکه زمان پخش سریال سرزمین مادری مشخص شده بود اما به دلیل برخی نگرانیهای نمایندگان بختیاری قرار شد بخشهایی از سریال برای این عزیزان به نمایش درآید تا این نگرانیها رفع شود.

پورمحمدی از بررسی جوانب مختلف فرهنگی و اجتماعی این سریال در سطوح باالی مدیریتی کشور خبر داد و گفت: بعد از بازبینی نمایندگان بختیاری، زمان دقیق پخش آن اعالم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.