مستقل های سینمای ایران می سوزند و می سازند

بانی فیلم در گفت و گو با سینماگران به بررسی نابسامانی اخیر در جریان اکران بی ضابطه برخی فیلم ها می پردازد - بخش دوم

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران- بهاره گل پرور: در ده روز اخیر بحث و اعتراض برخی از فیلمسازان در خصوص نابسامانی وضعیت اکران در نیمه دوم سال جاری بسیار داغ شد. داستان از آنجایی شروع شد که زمزمه اکران خارج از نوبت برخی از فیلم های تازه ساخته شده به گوش رسید و فیلمسازانی که از آغاز فصل از وضعیت نمایش و اکران ناراضی بودند دیگر تاب معضل جدید و نادیده گرفته شدن فیلم ها را نیاوردند. همچنین ابقای اکران فیلم ها بیش از چند هفته فیلم ها نیز از دیگر مشکالت است. شنیده شده که برخی از افراد ذینفع با روش های گوناگون از جمله خرید بلیت فیلم های روی اکران، به صورت فریبنده ای کف فروش فیلم ها را حفظ می کنند، تا جایی که می توانند از اکران آن فیلم ها استفاده می کنند و تا از روی اکران برداشته شدن آن فیلم ها را به تعویق بیاندازند. با وضعیت کنونی اکران و وجود مافیای اکران مسلما کسی حاضر نمی شود و نمی تواند فیلم خود را در گروه آزاد اکران کند. فیلم هایی هم که اکران می شوند هر چقدر هم خوب باشند میان فیلم های دیگر له می شوند. بماند که برخی از فیلم ها نیز در این بلبشوی اکران از سال های گذشته در نوبت نمایش باقی مانده اند. البته در این میان فیلم هایی هم هستند که منتظر یافتن پخش کننده مناسب هستند و در نهایت عطای پخش و اکران قابل قبول را به لقای خاک خوردن و روی دست ماندن فیلم می بخشند و در وضعیتی فیلم را اکران می کنند که خودشان هم می دانند فروش قابل قبولی نخواهند داشت. نام این وضعیت را چیزی جز فیلمسوزی نمی توان گذاشت. در گزارش پیش رو که ادامه گزارش چاپ شده در 4۲ مهر در خصوص نابسامانی اخیر در جریان نمایش بی ضابطه آثار سینمایی است، به گفت و گو با برخی از فیلمسازان پرداختیم که در ادامه می خوانید.

فیلم «انتهای خیابان مهر» ساخته کامران قدکچیان دو سال است که در نوبت اکران مانده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.