آغاز اکران «غیرمجاز» از چهارشنبه 10 آبان

Bani Film - - سینمـا -

سخنگوی شورای صنفی اکران از آغاز اکران یک فیلم جدید از چهارشنبه 10 آبان در گروه آزاد خبر داد.

به گزارش رسیده، غالمرضا فرجی در خصوص مصوبات جلسه روز دوشنبه 8 آبان 96 شورای صنفی اکران اظهار داشت: در این جلسه زمان اکران فیلم سینمایی «غیرمجاز» مشخص شد و این فیلم از روز چهارشنبه 10 آبان در گروه آزاد اکران خواهد شد. وی افزود: در جلسه این هفته قرارداد اکران جدیدی ثبت نشد و همچنین سایر فیلمهای روی پرده به دلیل باال بودن کف فروش همچنان روی پرده باقی ماندند که در جلسه هفته میزان کف فروش فیلمهای محاسبه خواهد شد.

فرجی خاطرنشان کرد: سقف اکران فیلمهای سینمایی در فصل پائیز ده هفته است و چنانچه فیلمهای روی پرده بتوانند کف فروش خود را حفظ کنند؛ تا ده هفته روی پرده باقی خواهند ماند.

در همین حال غالمرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش در پاسخ به این پرسش که شنیده شده است فیلم های رفع توقیفی با تصمیم شورای صنفی نمایش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار است در گروه آزاد اکران شوند، گفت: من این مساله را کامال تکذیب و تاکید می کنم شورای صنفی نمایش هیچ دخل و تصرفی در انعقاد قرارداد بین پخش کننده فیلم و سینمادار ندارد. اکران یک فیلم در کدام سرگروه و در چه زمانی برعهده پخش کننده و سینمادار است و پخش کننده می تواند در گروه آزاد و یا هر گروه دیگری فیلمش را اکران کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.