جامعه صنفی تهیهکنندگان، دستمزدهای نجومی بازیگران را زیر ذرهبین برد

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران: جامعه صنفی تهیه کنندگان در جلسه اخیر خود به موضوعات مهمی پرداخت که یکی از آنها دستمزدهای نجومی بوده است. دستمزدهایی که هزینه تولید فیلم ها را در روندی غیرمنطقی و نابهنجار افزایش می دهد ولی اغلب در گیشه بازدهی مناسبی ندارد. همین مسئله موجب شده تا تهیه کنندگان برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه تولید فیلم، روی دستمزدهای نجومی برخی بازیگران تمرکز کنند.

به گزارش بانی فیلم، جلسه هیات مدیره جامعه صنفی تهیهکنندگان عصر شنبه 6 آبان در محل این صنف برگزار شد و اعضای هیأت مدیره به موضوعات دستمزدهای نجومی، مسائل اخیر شورای عالی تهیهکنندگان و وضعیت آشفته اکران پرداختند.

در این جلسه که با حضور سید ضیاء هاشمی، علی سرتیپی، جمال شورجه، سید جمال ساداتیان، محمدحسین فرحبخش، حبیب کاوش، سید مسعود اطیابی، سعید سهیلی، مهدی کرمپور (بازرس)، محسنشایانفر (بازرس علیالبدل) و شاهرخ دستورتبار (مهمان) تشکیل شد، ابتدا موضوع دستمزدهای نجومی مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد اعضای هیأت مدیره، عامل اصلی پرداخت چنین دستمزدهایی، چند دستگی میان تهیهکنندگان و ورود پولهای بادآورده و دولتی به سینماست که موجب شده عدهای تازهوارد با پرداخت دستمزدهای نجومی، علیالخصوص به بازیگران، هزینههای تولید فیلم در سینمای ایران را چنان باال ببرند که با فروش فیلمها در گیشه همخوانی نداشته باشد. بر این اساس، مقرر شد طرحی تدوین شود تا ضمن نظاممند کردن دستمزدها، با تهیهکنندگانی که به عوامل فیلمهای خود دستمزدهای نجومی پرداخت میکنند برخورد قاطع صورت بگیرد. موضوع بعدی، مسائل اخیر شورای عالی تهیهکنندگان بود.

اعضای هیأت مدیره ضمن ابراز نارضایتی از برخی مسائل پیش آمده در این شورا، تأکید کردند که طبق توافقات قبلی، دبیر شورا باید به صورت گردشی تعیین شود و انتخاب دبیر به هر شکل دیگر مورد تأیید جامعه صنفی تهیهکنندگان نخواهد بود. موضوع پایانی جلسه، وضعیت آشفته اکران فیلمهای ایرانی بود. این وضعیت آشفته که حاصل اکران فیلمهای متعدد است مورد اعتراض اعضای هیأت مدیره قرار گرفت. اعضا پس از بحث و بررسی، پیشنهاد کردند که نظام فعلی اکران جای خود را به یک نظام بهروزتر و کارآمدتر بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.