ایران و آلمان ایده سینمای ملی را زنده نگه داشتهاند

Bani Film - - سینمـا -

مراسم افتتاحیه «هفته فیلم آلمان» با حضور جمعی از هنرمندان،سفرا و نمایندگان سفارتخانهها یکشنبه هفتم آبان ماه در تاالر ناصری خانه هنرمندان برگزار شد.

به گزارش رسیده، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در این مراسم بیان کرد: «بسیار خشنودم که در هفته فیلم آلمان در خدمت سینماگران و سینما دوستان دو کشور هستم. این رویداد با همت دوستان ما در هنروتجربه برنامهریزی و اجرا شدهاست. خوشحالم اعالم کنم در هفتههای آتی نشستی با عنوان «زندگی ایرانی به روایت سینما» در انستیتو و موزه سینمای فرانکفورت برگزار میشود. در این راستا بنیاد فارابی با مشارکت رایزن فرهنگی و کمپانی سینمایی واروانی این برنامه را با حضور مخاطبان خاص اجرا میکند. خوشحالم که پنجره سینمای ایران برای ورود دریچههای خاص برای سینما دوستان آلمانی باز است.»

او عنوان کرد: «در نشیب و فراز تاریخ سینمای آلمان در مقاطع خاص این سینما توانسته با جریان مسلط، رویدادها و آثار فراموش ناشدنیای را به یادگار بگذارد. دورههایی مانند سینمای اکسپرسیونیست در دهه 20 و سینمای نوین آلمان در دهه 60 و 07؛ دورانی که هنوز خاطرات ماندگاری را در خاطره سینما دوستان جهان ثبت کرده است.»

او ادامه داد: «باوجود این اتفاقات درخشان باید اذعان کنیم که نوزایی سینمای آلمان با تمام بایستگیها و شایستگیها به خوبی دیده نشده و از نظر بسیاری دور مانده است. سینمایی که در بازخوانی تاریخ با شخصیت پردازیهای موشکافانه، روانشناسی کاراکترها ...و به نقاط اوج جدیدی رسیده است. سینمایی که یادآور بیانیه اوبرهاوزن در 1962 است که جنبش نوین سینمای آلمان را یادآوری میکند. در بندی از این بیانیه آمده است که سینمای جدیدی در آلمان بخت آن را یافته است که حرکت خود را آغاز کند.»

تابش همچنین اشاره داشت: «خوشحالیم که به همت جشنواره جهانی فیلم فجر و- سینما دوستان ایرانی خیلی زود با فیلمهایی چون «یال»، ،»23« «طال»، «زندگی دیگران » و- با توانایی کم نظیر نسل جدید سینماگران آلمانی آشنا شدند و با تماشای «بصیرت» و «روز نهم» ارتباط خود را با سینمای نوین آلمان حفظ کردند.در چندسال اخیر دلبستگی ایرانیان به این سینما بیشتر شده و منتقدان ایرانی درباره مکتب سینمای برلین به رشته تحریر درآوردهاند. سینمای امروز ایران و آلمان در یک موضع مشترک هستند و آن رویارویی و ایستادگی در مقابل موج مسلط سینما است که ایده سینمای ملی را زنده نگه داشتهاند. امیدوارم این گامهای روشن تداوم پیدا کند. برای برگزارکنندگان این مراسم آرزوی موفقیت دارم.»

در ادامه فولکر ردر رایزن فرهنگی سفارت آلمان عنوان کرد: «گفتوگو و همکاری مشترک از پروژههایی مانند هفته فیلم آغاز میشود. در روزهای آتی با هفت فیلم که 6 فیلم آن محصول آلمان و یکی محصول سوئیس است، در سه شهر تهران، کرمان و شیراز مواجه میشوید. این آثار طیف گستردهای از موضوعات را شامل میشوند. به عنوان مثال «یال» با موضوع وعده خوشبختی از طریق پول و جنونی که در پس آن وعده وجود دارد ساخته شده است.»

او اشاره داشت: « در این هفته توبی اشرف که دبیر جشنواره هنر برلین، منتقد سینما و همکار جشنواره برلیناله است، به طور ویژه حضور دارد و نشستهایی را در سه شهر ایران درباره سینمای امروز آلمان و تولید مشترک خواهد داشت. از آن جایی که آلمان جزو اروپا است مایلم شما را به یک برنامه که در موزه سینما برگزار میشود با عنوان «هفته فیلمهای اروپایي» هم دعوت کنم.»

جعفر صانعی مقدم سخنران پایانی این مراسم هم خبر داد: «کارگاه مختلفی با حضور توبی اشرف در شهرهای مختلف از جمله تهران، شیراز وکرمان با همکاری سینماگران و منتقدان برگزار میشود.»

او همچنین از اکران فیلمهای هنری خارجی در سینماهای گروه هنروتجربه خبر داد:«گروه سینمایی هنروتجربه تا پایان سال 96 با همکاری جشنواره جهانی فیلم فجر، فیلمهای هنری خارجی را در سالنهای سینمایی این گروه اکران میکند. در این رابطه در زمان مقرر اطالعرسانی میشود. در آخر از خانه هنرمندان و همکارانمان در شیراز و کرمان تشکر میکنم.»

در این مراسم حسن دزواره، امیر اسفندیاری، سیفاهلل صمدیان،امیرحسین علم الهدی، کیوان کثیریان، منوچهر طیاب، اسماعیل میهندوست، محمد احسانی ...و حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.