نمایش فیلمهای جشنواره فجر در شهرستانها با هماهنگی صاحبان آثار انجام میشود

Bani Film - - سینمـا -

دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گفت: نمایش فیلم های جشنواره در شهرستان ها با هماهنگی استاندار، وزارت کشور و صاحبان آثار باید انجام شود.

ابراهیم داروغه زاده در گفت و گو با ایرنا درباره محل برگزاری این دوره از جشنواره برای اهالی رسانه اظهار داشت: جشنواره امسال برای اهالی رسانه با تغییراتی نسبت به سال گذشته برگزار خواهد شد و کاخ جشنواره که همواره در دوره های قبل وجود داشته را نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا چنین مفهومی وجود ندارد که یک سالن نمایشی برای فیلم دیدن اقشار مختلف از هنرمندان تا اهالی رسانه و مدیران وجود داشته باشد، افزود: بنابراین قرار است در این دوره از جشنواره های حرفه ای دنیا یک سالن خاص رسانه ها داشته باشیم.

دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گفت: در این سالن عوامل فیلم ها در روزی که فیلم شان نمایش دارد، حضور پیدا کرده و بعد از نمایش فیلم با رسانه ها گفت و گو می کنند، در چنین شرایطی رسانه ها این فرصت را دارند که در سالن خاص خود و در یک فضای حرفه ای و بدون تنش فیلم ها را ببینند و با یکدیگر گفت و گو کنند و نقدهای خود را در فضای مناسب بنویسند.

داروغه زاده ادامه داد: تمام تالش خود را می کنیم که در این دوره بیشترین تمرکزمان روی خود فیلم ها باشد تا رسانه ها زمان بیشتری برای دیدن و نقد کردن فیلم ها داشته باشند تا بتوانند به جشنواره و فیلم ها کمک کنند و کمتر در این دوره شاهد حواشی باشیم.

وی درباره تعداد فیلم های این دوره از جشنواره فجر نیز توضیح داد: با توجه به جشنواره هایی که در سال های گذشته داشته ایم به این نتیجه رسیده ایم که تعداد فیلم های خوب و استانداردی که می تواند در بخش مسابقه جشنواره ورود پیدا کند بین 20 تا 22 فیلم است و دوره هایی که فیلم ها از این تعداد باالتر رفته اند، استانداردها پایین آمده و تعداد فیلم هایی که کیفیت استانداردی ندارند، بیشتر شده است. در نتیجه با این پیش بینی که معموال بیشتر از 20 تا 22 فیلم در سطح استاندارد برای حضور در بخش مسابقه جشنواره وجود ندارند، به این عدد رسیده ایم.

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی همچنین درباره جدایی بخش بین الملل از بخش ملی در جشنواره فیلم فجر نیز گفت: تصمیم گیری در این موضوع بیشتر در اختیار مدیران سازمان سینمایی است و اطالع دقیقی از بازخود جدایی دو ساله آن ندارم، اما قطعا این تصمیم برای برگزاری شرایط بهتر انجام شده است. وی همچنین درباره برگزاری جشنواره در استان های دیگر نیز گفت: جشنواره فیلم فجر در واقع یک جشن سینمایی است که همزمان با پیروزی انقالب در سراسر کشور است اما برای نمایش فیلم ها در استان های دیگر باید با همکاری استانداری ها، وزارت کشور و همچنین صاحبان آثار، نمایش ها و اکران فیلم ها صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.