جای خالی حمایت ها در برخورد با غیرقانونی ها

Bani Film - - تلویزیون -

گروه تلویزیون - فاطمه شهدوست: بعد از ماجرای قاچاق فیلم ها و سریال ها و انتشار آن ها با سی دی و دی وی دی، چندی است که سایت ها و فضاهای به روزتر مجازی، با سرعت سرسام آوری اقدام به انتشار فیلم های روی پرده و سریال هایی می کنند که عالوه بر خارج از ایران در کشور هم توسط شبکه نمایش خانگی تولید می شوند.

در این میان هر از گاهی برخوردهایی مثل فیلترینگ از سوی کمیته صیانت از تولیدات و مسووالن مربوطه اتفاق می افتد، اما با این وجود هنوز که هنوز است این فضاها نه تنها محدود نشدند، بلکه مثل قارچ در حال پیشروی در بستر فیلم هاو سریال ها هستند و آسیب های جدی به این حوزه هم از نظر مادی و هم معنوی وارد می کنند.

در این جا همانطور که در بخش اول اشاره شد، بحث اپراتورها و سود هنگفتی مطرح می شود که توسط صاحبان سایت ها با آپلود فیلم ها و مخاطبان آن ها با دانلود آثار اتفاق می افتد و عاید آن ها می شود.

این مسئله جزو مواردی است که شاید برخورد با این دست سایت ها و فضاها را دشوار می کند و موجب می شود تا مقابله جدی با آن ها به تعویق بیفتد.

مضاف بر این ها مدتی است که عالوه بر سایت های دانلود قانونی که با مجوز ارشاد فعالیت می کنند، شبکه های اینترنی و تلویزیون هایی با عنوان آی پی تی وی ها راه اندازی شده اند تا به این وسیله همراه با دنیای VOD ها یا رسانه های تعاملی فضایی را فراهم کنند که جایگزینی برای مجراهای غیرقانونی شوند، حال این که این روش ها تا چه حد جواب می دهند و دیگر چه برخوردهایی باید در این حوزه صورت بگیرد، جزو پرسش هایی است که تعدادی از صاحب نظران در این حوزه، درباره آن صحبت کرده اند.

در بخش اول این گزارش حبیب اسماعیلی که عالوه بر بازی، سابقه تهیه کنندگی و مدیریت رسانه فیلمسازان راهم به عهده دارد، بیان کرد: این دست فضاها بزرگترین آسیب را به خود سینما می زنند، چون ما تعریف درستی از مولف و حق تولیدکننده نداریم و زمانی که فیلمی روی پرده می رود، عالوه بر سایت ها شبکه های ماهواره ای هم اقدام به پخش آن می کنند. همچنین گاهی با تهیه کنندگان از روی تیراژ با موسساتی قراردادهایی بسته می شود که متاسفانه به علت شرایط موجود، این حق و حقوق هم ضایع می شود. قبل تر این اتفاق که با شبکه ها و سایت های غیرقانونی برخورد شود می افتاد، یعنی گاهی آن ها را جریمه می کردند، گاه دستگیر و ،... از همین رو اگر در قانون برای این اتفاق چارچوبی تعریف شود، آن گاه دیگر کمتر شاهد وقوع این دست رخدادهای ناگوار هستیم. از همین رو مسووالن باید فکر جدی در این حوزه کنند وگرنه هرچه ما بگوییم که سینما در خطر است و ... تا اتفاق و برخورد جدی صورت نگیرد، فایده ندارد. همچنین برخی از شرکت ها و موسسات اینترنی این فیلم ها را در ازای پرداخت حق مولف از آن ها می گیردند ومنتشر می کنند، اما در خیلی از موارد دیده شده است که پرداختی در این فضا صورت نگرفته و بازده مالی نداشته. مسووالن باید فکر جدی در این حوزه کنند وگرنه هرچه ما بگوییم که سینما در خطر است و ... تا اتفاق و برخورد جدی صورت نگیرد، فایده ندارد. همچنین برخی از شرکت ها و موسسات اینترنی این فیلم ها را در ازای پرداخت حق مولف از آن ها می گیردند ومنتشر می کنند، اما در خیلی از موارد دیده شده است که پرداختی در این فضا صورت نگرفته و بازده مالی نداشته. االن مدت هاست عالوه بر سایت هاه در فضاهایی مثل اتوبوس ها، شبکه های مختلف ...و از فیلم ها استفاده می کنند وهیچ حقی را به تولیدکننده نمی دهند؛ از همین رو در این حوزه باید تصمیم جدی گرفته شود. همچنین سایت ها ی قانونی که تشکیل شده اند هم باید قانونمند شوند تا حقی ضایع نشود. در واقع در تمام دنیا هم این اتفاق وجود دارد و تنها از گیشه هزینه یک فیلم تامین نمیشود، بلکه شبکه ها و فضاهای گوناگونی وجود دارد، اما این اتفاق در صورتی به درستی رخ می دهد که به صاحب اثر هم پول برسد و حق او پرداخت شود.

منصور سهراب پور، تهیه کننده سریال ساخت ایران هم در این باره گفت: به نظرم حرف زدن و فکر کردن به این ماجرا وقتی اتفاقی نمی افتد و گوش همه کسانی که متصدی امر هستند، بدهکار این موضوع که توجه و عمل کنند، نیست، دیگر برخوردی که باید رخ نمی دهد. از سوی دیگر اتفاقی که در نتیجه فعالیت این سایت ها رخ می دهد، این است که منافع تهیه کنندگان و گروه به شدت تحت الشعاع قرار می گیرد و با مشکل مواجه می شوند. در این بین قاعدتا دیگر کارهای خوب به جز تعداد محدود، تولید نمی شوند و اتفاق خاصی در این فضا رخ نمی دهد.

وی در خصوص راه اندازی سایت های مجاز و تلویزیون های اینترنتی گفت: این مسئله هم چندان در شرایط موجود کمکی نمی کند، چون در حال حاضر که چنین فضاهایی وجود دارند، بازهم ما میبنیم که دانلود های غیرقانونی ادامه دارد. همچنین این سایت ها به نسبت دیگر فضاهایی که هستند یوزر چندانی ندارند، در واقع کاربران این سایت ها باید میلیونی باشد، اما این طور نیست، چون همزمان با آن ها، اتفاقات غیر قانونی در حال وقوع است که مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده، در این میان حتی شبکه های اینترنتی هم با سایت هایی که بحث دانلودها را غیرقانونی جلو می برند، همکاری دارند، به همین دلیل قاعدتا اتفاقی از نظر مقابله با این فضاها رخ نمی دهد، یعنی تا زمانی که یک تصمیم اساسی و حکومتی گرفته نشود و مثل دزد و سارقی که قانون با آن برخورد می کند و در قبالش مسوول است، رفتار نشود، اهمیت این موضوع همچنان در حاشیه می ماند و با آن برخورد خاصی نمی شود.

عالوه بر این ها حسن هدایت که سال هاست در حوزه تولید فعالیت دارد، عنوان کرد: تا وقتی که قانون کپی رایت به شکل جدی در کشور وجود نداشته باشد، چنین مسائلی پیش می آید، چون سایت هایی که هستند هم آن هایی که برای یک مرکز اند و هم فضاهایی که برای افراد هستند، دارای مشخصات هستند و در صورتی که قانون کپی رایت اجرا شود، آن وقت قضیه فرق می کند. در واقع درباره سایت هایی که در ایران هستند باید قانونی که به کشور مربوط است حاکم باشد، اتفاقی که در کل وجود ندارد و ما هم جزو چند کشور محدوی هستیم که به قضیه کپی رایت به هر دلیلی بی توجهیم و قاعدتا کاری نمی شود مگر آن که هر کسی هر چه از فیلم کرفته تا سریال ، آن را از هر طریقی به خارج ببرد و بعد از طریق آن ها، اثرش را پخش کند. این روش هم آن قدر گران است و دردسر دارد که خیلی ها از خیر آن می گذرند. در داخل کشور، اتفاقی ما شاهد آن هستیم به این دلیل است که خیلی ها هیچ قیدی به اخالق، بحث زحمت و سرمایه دیگران ندارند و قانون هم متاسفانه به طور جدی هیچ گاه در این زمینه ورود نمی کند، به همین دلیل عمال اگر راهکاری برای برخود با این دست فضا ها وجود داشته باشد، از سوی اصناف و تشکل هایی که در این حوزه هستند باید اتفاق بیفتد، در واقع آن ها باید از حقوق اعضایشان دفاع کنند و این مسئله ای است که به برخورد جدی با سایت های غیرقانونی نیز برمی گردد. البته بازهم در این آشفتگی که وجود دارد، مشخص نیست که تا چه حد این برخوردها می تواند جوابگو باشد.

در ادامه بخش پایانی این گزارش را می خوانید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.