برگزاریکالسهایاستندآپکمدیدرصداوسیما

Bani Film - - تلویزیون -

نویسنده فیلم «ازدواج به سبک ایرانی» گفت: کارگاه های طنز تلویزیونی در اداره کل آموزش سازمان صدا و سیما و مدیریت طراحی آموزش، زیر نظر این اداره نوشته شده و مدت این آموزش ها 4 روز و به صورت کامال کارگاهی است.

حمیدرضا حافظی کارگردان طنز تلویزیون در گفت و گو با میزان عنوان کرد: در سال جدید اداره کل آموزش صدا و سیما کارگاه های طنز تلویزیونی را به صورت منطقه ای برای طنزپزدازان صدا و سیما برگزار می کند.

وی افزود: تا کنون دو دوره موقت تحت عنوان دوره های منطقه ای طنز تلویزیونی با حضور طنزپردازان مراکز استان های اهواز، بوشهر، بندرعباس، یاسوج، شهرکرد، آبادان، زاهدان، بیرجند و یزد برگزار شده است که مدرس این دوره ها من هستم.

نویسنده فیلم «ازدواج به سبک ایرانی» درباره کالس های استنداپ کمدی صدا و سیما اظهار کرد: این دوره به صورت منطقه ای ادامه پیدا می کند و طنزپردازان تمام مناطق استان ها کارگاه های نویسندگی طنز تلویزیونی را که با تاکید بر نویسندگی و اجرای استندآپ کمدی است می گذرانند. طرح ارائه شده استنداپ کمدی این دوره در اداره کل آموزش سازمان صدا و سیما و مدیریت طراحی آموزش با کارشناسی بنده نوشته شده است. مدت این آموزش ها 4 روز و در 32 ساعت برگزار می شود و به صورت کامال کارگاهی است.

وی ادامه داد: در ابتدای این کارگاه ها شرکت کنندگان با مبانی طنز و اصول و قواعد آن آشنا می شوند و روز دوم پرورش حس شوخ طبعی و تخیل و تمرین کارگاهی آموزش داده می شود، در روز سوم نویسندگی استنداپ کمدی یا طنز ایستاده تدریس می شود و در روز چهارم فراگیران استنداپ کمدی خود را اجرا می کنند و از نظر فن اجرا مورد تحلیل قرار می گیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.