سود دانلودها به جیب اپراتورهای اينترنت می رود!

Bani Film - - تلویزیون -

مهدی گلستانه تهیه کننده مجموعه عاشقانه در گفت و گو با بانی فیلم درباره فعالیت سایت های غیرقانونی نشر فیلم ها و سریال ها بیان کرد: ابتدا باید تشکر کنم که شما به این موضوع پرداخته اید، چرا که این مسئله از اهمیت به سزایی برخوردار است که خیلی ها از آن غافل اند. در ادامه در وهله اول باید بگویم که متاسفانه در سیستم کاری مملکت ما به دلیل عدم رعایت قانون کپی رایت هر کسی هر کاری که دلش می خواهد می کند و دست کسی به جایی بند نیست. همچنین ذینفع مطلق دانلودهای غیرقانونی متاسفانه 2 اپراتور دولتی هستند که تمایلی ندارند تا با این اتفاق برخورد شود، چون هر کسی که آپلود غیرقانونی می کند از 2 اپراتوری که موجود است استفاده می کند و کسی که دانلود می کند نیز همینطور.

یعنی در نهایت کسی که در این بین اکثر سود را به خود اختصاص داده، همین اپراتورها هستند. در همین راستا اگر قرار باشد که برخوردی صورت بگیرد، باید از طریق همین اپراتورها اتفاق بیفتد، در صورتی که تا االن برخوردی رخ نداده است.

این تهیه کننده با اشاره به ضرری که سایت های این چنینی به تولید کننده می زنند، گفت: به عنوان نمونه در سریال عاشقانه، برای قسمت اول حدود 16 هزار لینک در روز اول ایجاد شد و کمیته صیانت از آثار فرهنگی گفتند که لیست ارائه دهید تا ما آن ها را فیلتر کنیم. در این راستا اولین فیلترینگی که اتفاق افتاد 3 هفته بعد، یعنی زمانی بود که قسمت 3 ماهم توزیع شده بود. در کنار این ها باید یادآور شد که فیلتر کردن که دردی را دوا نمی کند، چون خیلی ها با فیلترشکن وارد می شوند و در نهایت این گونه است که اصل سایت را منحل نمی کنند، رخدادای که فایده چندانی ندارد. اما چیزی که من به شخصه تجربه کردم این است که فکر می کنم که هیچ یک از اپراتورها تمایلی به این که جلوی چنین سایت هایی گرفته شود را ندارند، همانطور که سال هاست می گویند باید این اتفاق بیفتد ولی هنوز رخ نداده. دوم این که اساسا اگر جلوی این حرکت غیرفرهنگی گرفته شود، و با برنامه ریزی نیز مردم بیشتر به سمت فرهنگ حالل دیدن و دانلود قانونی پیش بروند، آن وقت کمتر شاهد این دست اتفاقات ناخوشایند هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.