«به گزارش رویا» در شبکه پرس تی وی

Bani Film - - تلویزیون -

شبکه پرس تی وی با پخش مستند «به گزارش رویا» ‪)A report by roya(‬ حقیقت حضور زن در جامعه اسالمی را به تصویر می کشد.

به گزارش رسیده، داستان مستند «به گزارش رویا» روایتگر حضور دختری خبرنگار به نام «رویا» در جبهههای جنگ با داعش است که به عنوان یک دختر مسلمان، با جدیت به فعالیت خود ادامه میدهد. در این اثر سعی شده است با به تصویر کشیدن جنگ از نگاه یک زن مسلمان، فضایی دراماتیک و متفاوت به مخاطب القا شود که همین موضوع وجه تمایزی از دیگر مستندهایی است که تا به حال ساخته شده است.

این مستند با هدف روشنگری و پاسخ به تبلیغات منفی رسانه های غربی علیه جایگاه زن در اسالم و اینکه زن موجودی حقیر در این دین محسوب می شود، ساخته شده است. در این راستا به تصویر کشیدن حقیقت حضور زن در جامعه اسالمی امری الزم برای خنثی کردن این بازی رسانهای تلقی شده است.

به دنبال تحقق این هدف و پس از مطالعه سوژه های مختلف، سوژهای فعال در مقابل گروه تکفیری داعش که امروز با به تصویر کشیدن حقارت زنان نقش عمدهای در این مسئله دارد، انتخاب و داستان این مستند آغاز شده است.

مستند «به گزارش رویا» امروز ساعت 07:00 به وقت تهران به مدت 30 دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش می شود. تکرار این مستند چهارشنبه ساعت 17:00 ، جمعه ساعت 12:00 و شنبه ساعت 03:00 پخش خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.