«هیأت مدیره» 10 آبان کلید می خورد

مهران رسام:

Bani Film - - تلویزیون -

تازهترین سریال مازیار میری قرار است آپارتماننشینی را سوژه خود قرار داده و داستانی اجتماعی و خانوادگی را در 30 قسمت به تصویر بکشد.

مهران رسام، تهیهکننده درباره تازهترین سریال در دست تهیه خود که توسط مازیار میری کارگردانی میشود، به آنا گفت: طبق برنامهای که تنظیم کردهایم مازیار میری سریال «هیأت مدیره» را از ۰۱ آبانماه یعنی حدود یک هفته دیگر جلوی دوربین میبرد. لوکیشن اصلی ما در مناطق مختلف پایتخت است از جمله کوهک که در منطقه ۲۲ تهران قرار دارد.

وی با بیان اینکه بخشهایی از این مجموعه تلویزیونی در شهرستان نیز تصویربرداری خواهد شد، گفت: داستان «هیأت مدیره» بیشتر اجتماعی است و حال و هوای خانوادگی دارد. در واقع قصه شیرینی خواهد بود چون قرار نیست سراغ تلخی و فضای غمانگیز برویم.

رسام با بیان اینکه مجموعه ژانر کمدی ندارد، تأکید داشت: داستان «هیأت مدیره» به فضای آپارتمانی امروز برمیگردد و گریزی به مشکالت آن خواهیم زد. این مجموعه روایتگر قصههایی است که در یک ساختمان و میان هیأت مدیره آن اتفاق میافتد. در واقع کنکاشی در زندگی آپارتمانی خواهیم داشت.

این تهیهکننده همچنین گفت: «هیأت مدیره» را قرار است در ۰۳ قسمت بسازیم که ۸4 بازیگر در آن ایفای نقش خواهند کرد.

به گفته مهران رسام؛ ساخت این مجموعه ۶ ماه به طول خواهد انجامید و برای پخش نیز در اختیار شبکه ۵ سیما قرار میگیرد.

ثریا قاسمی، حدیث میرامینی، کمند امیر سلیمانی، احسان کرمی، امیر دالوری، سام کبودوند، الیکا عبدالزاقی، فرید سجاد حسینی، لیلی رشیدی، مریم امیرجاللی و ناهید مسلمی ازجمله بازیگران تازهترین سریال مازیار میری محسوب میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.