حسین علیزاده همچنان در حال ساخت موسیقی«کار کثیف»

Bani Film - - تلویزیون -

خسرو معصومی با اشاره به پیگیری مراحل ساخت تازهترین پروژه سینمایی خود اعالم کرد که «کار کثیف» را به جشنواره فجر امسال خواهد رساند.

کارگردان فیلم سینمایی «کار کثیف» که سال گذشته این فیلم را در مناطقی از ایران و همچنین ترکیه ضبط کرده بود، درباره وضعیت این پروژه به آنا گفت: همچنان مراحل فنی را با دقت انجام میدهیم تا کار خوبی را به تولید نهایی برسانیم و تا چند وقت دیگر نیز آماده خواهد شد. حسین علیزاده از چندی پیش ساخت موسیقی «کار کثیف» را آغاز کرده و درحال حاضر نیز مشغول است. البته صداگذاری فیلم هم بطور همزمان انجام میشود.

معصومی همچنین درباره اینکه فیلم را به جشنواره فجر میرساند یا خیر؟، گفت: تالش میکنیم که به نسخه خوبی از «کار کثیف» برسیم و باید روی رنگبندی فیلم نیز کار کنیم. هدف همین است که با نسخه ایدهآلی از «کار کثیف» بتوانم در جشنواره فجر امسال حضور داشته باشم.

«کار کثیف» مضمونی اجتماعی دارد و به موضوع کار و مهاجرت میپردازد. تدوین این فیلم به تازگی توسط حسین زندباف به اتمام رسیده است.

پدرام شریفی، الهام نامی، شاهرخ فروتنیان، لوون هفتوان، رضا فیاضی، خیام وقار، مهران نائل، اکبر معززی، نیکان فهیم نیا، کامران فیوضات، مسعود فروتن، آرزو ابی زاده، پیام احمدی نیا، ابراهیم عمادی، مهرداد فالحتگر و چند بازیگر ترک، بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.