«فیلشاه» در مراحل پایانی تولید

Bani Film - - تلویزیون -

حامد جعفری گفت: انیمیشن سینمایـــــی « فیلشــــا ه » به کارگردانــی هادی محمدیان مراحل پایانــی تولید را پشـت سر میگذارد و احتماال در سیوششمین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا میکنیم.

حامد جعفری رئیس هیأت مدیره گروه «هنر پویا» و تهیه کننده انیمیشن سینمایی «فیلشاه» در گفتوگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت این انیمیشن گفت: انیمیشن سینمایی «فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان در مرحله پایانی است و در حال حاضر روی اصالح رنگ و صداگذاری آن کار میشود و امیدواریم که بتوانیم این انیمیشن سینمایی را تا پایان آبان ماه آماده نمایش کنیم.

وی درباره احتمال حضور این انیمیشن سینمایی در جشنواره فیلم فجر اظهار کرد: ما در حال بررسی این موضوع هستیم. اگر شرایط جشنواره فیلم فجر به موفقیت انیمیشن سینمایی «فیلشاه» کمک کند، ما حتماً فرم حضور در این جشنواره را پر خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.