جامانده های فجر 95 در ترافیک اکران

Bani Film - - تلویزیون -

بیشتر از دوماه تا شروع سیوششمین دوره جشنواره فیلم فجر باقی مانده و فیلمسازانی همچون علیرضا داودنژاد، مسعود جعفری جوزانی و ... در ترافیک اکران فیلمهای سینمایی هنوز آخرین ساختههای خود را به نمایش نگذاشتهاند.

به گزارش ایسنا، جشنواره فیلم فجر که سال نو سینمای ایران شناخته میشود و سینماگران تالش حداقل یک ساله خود را در این رویداد رونمایی و بعد برای اکران آن برنامهریزی میکنند، سال گذشته شاهد نمایش ٤٤ فیلم جدید بود که پس از گذشت 0١ ماه تنها حدود 20 فیلم روانه پرده سینماها شدهاند.

البته در این شرایطی که خیلیها از فیلمسوزی در اکران گله میکنند، فیلمسازانی هم بودهاند که در جشنواره فیلمی نداشتند اما آثارشان را در همین ماههای گذشته اکران کردند؛ فیلمهایی که البته تعدادی از آنها فروش مورد انتظار را نداشتند. همین اوضاع هم باعث شده نه نوبت به بقیه کسانی که در جشنواره فیلم داشتند برسد تا اثر خود را اکران کنند و نه حتی تمایلی برای اکران وجود داشته باشد.

بر این اساس مروری بر فهرست فیلمهای جشنواره فجر سال 95 نشان میدهد که «فراری» علیرضا داودنژاد، «پشت دیوار سکوت» مسعود جعفری جوزانی و «سوفی و دیوانه» مهدی کرمپور از جمله فیلمهایی است که هنوز خبری از اکران آنها نیست. ضمن اینکه آخرین ساخته مسعود کیمیایی هم هنوز به نمایش درنیامده اما در

سودابه میرکریمی، نمایش «ماتیک قرمز» را در تماشاخانه استاد انتظامی روی صحنه خواهد برد. یکی دو هفته آینده قرار است به اکران برسد.

نکته جالب توجه در میان فیلمهای اکران نشده از جشنواره قبل، آثاری است که حضور جهانی پررنگی داشته و موفق به کسب جوایزی هم شدهاند مثل «سد معبر» محسن قرایی، «بدون تاریخ بدون امضا» وحید جلیلوند، اسرافیل «آیدا پناهنده» و «کوپال» کاظم مالیی، اما در ایران هنوز روی پرده نرفتهاند.

دیگر فیلمهای به نمایش درنیامده از بخش سودای سیمرغ و رقابتی جشنواره هم «مادری» رقیه توکلی، «انزوا» مرتضی علیعباس میرزایی، «چراغهای ناتمام» مصطفی سلطانی، «ماه گرفتگی» سید مسعود اطیابی، «کمدی انسانی» محمد هادی کریمی، «پشت دروازه بهشت» علی نوری اسکویی، «آذر» محمد حمزهای و «شماره 7١ سهیال» محمود غفاری است که البته گفته میشود فیلم «آذر» که تهیهکنندگی آن را نیکی کریمی برعهده دارد،آذر ماه اکران میشود.

در حال حاضر طبق قراردادهایی که در شورای صنفی نمایش به ثبت میرسند، برنامه اکران فیلمها تاحدودی مشخص است و قطعا همه این فیلمها در مدت دو ماه باقی مانده به اکران نمیرسند و باید برای اکران سال بعد هم فکری کرد چرا که فیلمهای زیادی برای شرکت در جشنواره فجر امسال مراحل تولید خود را میگذرانند و برای نمایش آماده میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.