انتشار شماره جدید مجله «فیلم»

Bani Film - - تلویزیون -

جدیدترین شماره ماهنامه سینمایی «فیلم» منتشر شد.

به گزارش بانی فیلم، در این شماره از مجله گزارشی از سریال پرطرفدار «بازی تاج و تخت» که این روزها عالقه مندان به ژانر تاریخی و تخیلی را با خود همراه کرده به چاپ رسیده است. همچنین در این گزارش، یادداشت ها و گفت وگوهایی با عوامل این سریال صورت گرفته است.

در بخش سینمای ایران این شماره از مجله فیلم، مطالبی از جمله «خشت و آینه»، «رویدادها» و نگاهی به وضعیت شبکه نمایش خانگی را از نظر می گذرانید.

«نمای دور»، «روی پرده»، «فیلم های روز»، «نمای متوسط»، «بگرد، و بازگرد»، «شکوفایی هرگز زاده تصادف نیست» و «در جست و جوی قطعه های متحرک» عناوین بخش سینمای جهان این شماره از ماهنامه محسوب می شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.