«آرایشگر و دنیا» آماده نمایش شد

Bani Film - - تلویزیون -

فیلم کوتاه «آرایشگر و دنیا» به نویسندگی و کارگردانی شوان عطوف آماده نمایش شد.

به گزارش رسیده،فیلم کوتاه داستانی «آرایشگر و دنیا» (دهالک و دنیا) به نویسندگی و کارگردانی شوان عطوف، محصول اداره کل فرهنگ و هنر سلیمانیه که آخرین مراحل فنی را پشت سرگذاشته و آماده نمایش شده است؛ در آینده نزدیک در جشنوارههای جهانی فیلم حضور پیدا میکند.

فیلم کوتاه ٤١ دقیقهای «آرایشگر و دنیا» که در شهر سلیمانیه فیلمبرداری شده است؛ داستان یک آرایشگر کرد را روایت میکند که تکرار ظلم و ستم و فروپاشی اجتماعی، فرصت این را به وی نمیدهد که دکور آرایشگاهش را عوض کند.

فیلم کوتاه «دهالک و دنیا» سومین تجربه کارگردانی شوان عطوف بعد از فیلم کوتاه داستانی «خانه و کلید» (مال و کلیل) و فیلم کوتاه داستانی (باخهکهی باوکم)

به شمار میرود.

«باغ پدرم»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.