دو جایزه جهانی برای تولیدات مرکز گسترش

Bani Film - - سینمـا -

دو فیلم «جمعه قالی» ساخته مهدی اسدی و «تومور» به کارگردانی عباس روزبهانی، موفق به کسب جوایز بهترین فیلم تجربی و بهترین فیلم مستند از جشنوارههای استرالیا و بلغارستان شدند.

به گزارش رسیده، «جمعه قالی» با نمایش در اولین دوره جشنواره فیلمهای تجربی استرالیا که در شهر سیدنی برگزار شد، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه تجربی شد. مستند «تومور» هم در هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای سالمتی و صلیب سرخ که در شهر وارنا بلغارستان برگزار شد، جایزه بهترین فیلم مستند این رویداد را در بخش سالمت کسب کرد.

«جمعه قالی» درباره مراسمی آیینی است که در دومین جمعه پاییز هر سال، در مشهد اردهال برگزار میشود و ریشه در باورهای اسطورهای دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.