مرحله نهایی داوری جایزه پژوهش سینمایی سال آثار برگزیده پژوهش سینمایی سال به مرحله نهایی داوری راه یافتند.

Bani Film - - سینمـا -

به گزارش رسیده، با تشکیل واپسین جلسه شورای علمی نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال در تاریخ شنبه 6 آبان، اعضا این شوراء متشکل از صاحب نظران، متخصصان و سینماگران برجسته کشور از جمله محمد بزرگنیا، منوچهر شاهسواری، دکتر مهدی رحیمیان، فرهاد توحیدی، دکتر اعظم راودراد، اکبر نبوی، دکتر محمدعلی حسیننژاد، مهرزاد دانش، علیرضا صدرالدینی، دکتر روحاهلل حسینی، سید ضیاء هاشمی و مصطفی کاظمی پس از طی دو هفته بررسی و ارزیابی کلیه پژوهشها، آثار برتر را جهت انتخاب پژوهش برگزیده بخشهای مختلف در مرحله نهایی داوری انتخاب نمودند.

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی و مدرسه ملی سینمای ایران به منظور ایجاد زمینه های مناسب برای شناسایی و تامین نیازهای پژوهشی سینمای ایران و بهرهگیری هر چه بیشتر جامعه به طور عام و خاص از نتایج و یافتههای پژوهشی و مطالعاتی، همچنین ارج نهادن به کوشش های استادان و پژوهشگران و معرفی آثار برتر برگزار می کنند.

آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال همزمان با هفته پژوهش در آذر ماه 1396 برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.