ایوبی قائم مقام معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران شد

با حکم محمد علی نجفی

Bani Film - - صفحه اول -

گروه سینمای ایران: محمد علی نجفی حکم قائم مقامی معاون امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران را برای حجت اهلل ایوبی رئیس سابق سازمان سینمایی وزارت ارشاد صادر کرد .

به گزارش رسیده، حجت اله ایوبی به پیشنهاد صالحی امیری در حکمی از سوی محمدعلی نجفی، قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شد.

در بخشی از حکم نجفی خطاب به ایوبی آمده است: «انتظار میرود ضمن هماهنگی و معاضدت با معاون محترم در چارچوب ماموریتهای شهرداری تهران و حیطه اختیارات با بهرهگیری حداکثری از ساختارهای اجتماعی شهر و شهرداری برای تحقق افزایش امید، جلب مشارکت شهروندان و شکوفایی شهر تهران تالش نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.