اعالم اسامی فیلمهای فجر تا ٠١ دی

Bani Film - - سینمـا -

ابراهیم داروغهزاده دبیرجشنواره فیلم فجر گفت: اعضای هفت نفره هیات انتخاب مشغول بازبینی آثار رسیده به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر هستند و با توجه به برنامهریزی انجام شده امیدواریم نهایتا تا دهم دی ماه اسامی ٢٢ فیلم نهایی اعالم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.