افتتاح نمایشگاه عکسهای راهیافته به «اروند»

Bani Film - - سینمـا -

نمایشگاه عکسهای راهیافته به جشنواره «اروند» با حضور همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند، جمعی از مسئوالن جشنواره، عکاسان و هنرمندان ۰۱ استان کشور در موزه هنرهای معاصر آبادان گشایش یافت.دراین نمایشگاه که تا ششم دیماه دایر است، 48 تکعکس از ۰4 عکاس و ۳ مجموعهعکس از ۳ عکاس در معرض دید عالقهمندان قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.