در ایران انیمیشن ها مردم را به سینما نمی كشانند

امیر سحرخیز:

Bani Film - - سینمـا -

امیر سحرخیز انیماتور و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارگری انیمیشن در پاسخ به این پرسش که آیا تولید انیمیشن با توجه به هزینه بری و زمانبری در کشورمان توجیه اقتصادی دارد یا نه، به بانی فیلم گفت: اآلن یک انیمیشن در حال اکران و دو انیمیشن دیگر در نوبت اکران است و شاید نظرم چندان خوشایند نباشد. معتقدم جز در موارد خیلی خاص -مثل موفقیتی که «شاهزاده روم» یا «تهران ۰۰٥۱» داشت- رقابت انیمیشن در کنار سینمای داستانی ما خیلی سخت است. به طور طبیعی، خالف آنچه که در دنیا اتفاق می افتد و انیمیشن همیشه تعداد بیشتری از افراد را به سالن سینما می کشاند، در ایران این اتفاق نمی افتد. به دلیل اینکه هدف عمده انیمیشن های ساخته شده، مخاطب کودک نیست، فروش خوبی ندارد. به جز «شاهزاده روم» که بچه ها همراه پدر و مادرها به سینما آمدند، بقیه انیمیشن هایی که ساخته می شوند، ممکن است برای رسیدن به فروش معقول دچار سختی شوند. فکر می کنم تا رسیدن به وضعیت پایدار و قابل برگشت که بخش خصوصی برای ورود به آن ترغیب شود، هنوز کمی راه داریم.

این کارشناس انیمیشن در پاسخ به این پرسش که چطور باید انیمیشنی بسازیم که عناصر جذب مخاطب را داشته باشد، عنوان کرد: این ماجرا تنها منحصر به تولیدات سینمایی نمی شود، بلکه تولیدات تلویزیونی را نیز در برمی گیرد. به دلیل اینکه تولیدات تلویزیونی ما سفارشی هستند، هنرمند و فیلمساز انیمیشن شاید مجبور به انجام کار سفارشی شود و همیشه هم این نوع کارها با استقبال رو به رو نمی شود. در موارد خیلی خاص سریال های تولیدشده در جذب مخاطب خاص بودند و فروش جنبی داشتند و برند شدند. اگر تعداد این تجربیات مثبت در فضای تلویزیونی تکثیر شود، خود به خود در فضای سینما هم گسترش پیدا می کند. اگر به تولیدات تلویزیون نگاه کنیم، هزاران انیمیشن ساخته شده، اما در زمینه سینما هنوز تجربه کافی به دست نیاوردیم.

سحرخیز در خصوص اینکه دولت در چه زمینه ای می تواند به انیمیشن کمک کند، گفت: بهترین کار این است که دولت بخشی را به تولید انیمیشن های غیرسفارشی اختصاص دهد و به فیلمسازان انیمیشن اعتماد کند. مشخص است که سینمای کودک حال و روز خوبی ندارد و به تبع آن حمایت خوبی از سینمای انیمیشن کودک نمی شود. به طور کلی محصوالت فرهنگی کودکانه ما در هر بخشی اوضاع خوبی ندارد.

,ه ,ت بهترین كار این است ك دول بخشی را به تولید انیمیشن های غیرسفارشی اختصاص دهد و به فیلمسازان انیمیشن اعتماد كند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.