مسافران

Bani Film - - سینمـا -

نویسنــــــده و کارگردان: بهرام بیضایی محصول:0731 رهی (حمیــــد امجد): بی جهـــت خودتو آزار میدی.چرا خیال میکنی ما باعث مرگ اونا شدیم؟!

ما هر خ ( مژ د ه شمسایی): اونا برای ما می اومدن. رهی: به خواست خودشون. ماهرخ: به خاطر ما.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.