بیضایی همیشه از زمانه خود جلوتر است

داریوش فرهنگ:

Bani Film - - سینمـا -

داریوش فرهنگ یکی از هنرمندانی است که در «شاید وقتی دیگر» به عنوان بازیگر و در «باشو غریبه کوچک» در مقام دستیار اول بهرام بیضایی همراه او بوده است. فرهنگ معتقد است که بیضایی همیشه از زمانه خود جلوتر بوده و حتی در صحبت ها و برخوردهای معمولی اش، دریای بی پایانی از واژگان را در اختیار دارد و از همین روست که او را می توان استاد نامید.

کارگردان «طلسم» به بهانه سالروز تولد بهرام بیضایی به بانی فیلم گفت: هر چه در مورد این استاد بگوییم و بنویسیم کم است. شاید به اندازه تمام آثار او باید از این مرد بزرگ ستایش کرد؛ مردی که شاید هر 50 سال یک بار مملکت صاحب چنین شخصیتی می شود. او روی چهار نسل از هنرمندان این مملکت موثر بود. در حوزه نمایشنامه نویسی، تحقیقات و پژوهش بسیار تبحر دارد و پس از پنجاه سال، هنوز که هنوز است دانشجویان برای پایان نامه های خود به دنبال کتاب «نمایش در ایران» از آثار مطرح او می گردند.

وی افزود: او در هر کدام از زمینه های ادبیات، شناخت تاریخ و فرهنگ این سرزمین و نیز سینما و تئاتر استاد است. شما کافیست دو سه جمله از او بشنوید تا به این شناخت و درک دست پیدا کنید. من این شانس را داشتم که با او دوستم و در فیلم «باشو غریبه کوچک» دستیار اولش بودم. این مرد بهترین میزانسن ها را در جنگل، کویر، دریا، شهر، بازار، کوچه و ... داشت و سینمای او تعلیمی است. کسی که آغازگر یک حرکت است، حتما با خودش خساراتی هم دارد، ولی او همیشه در همه کار ابداع کننده است.

بازیگر فیلم سینمایی «شاید وقتی دیگر» ادامه داد: خوشبختانه جامعه هنری بسیار خوب او را درک و هضم کرد و همچنان برای این در گرانقدر، احترام قائل است، ولی از سویی دیگر، نباید فراموش کنیم که بی مهری های زیادی دید. نمونه ساده آن هم این است مردی که همچنان می تواند دانش و خرد خود را بین هنرمندان توزیع کند، در آن سر دنیا باید چیزهای دیگری درس بدهد که مطمئنم چندان باب میلش نیست. این مرد مربوط به این سرزمین است و روح و دل و جانش برای این سرزمین می تپد؛ حیف است که در سرزمین دیگری باشد.

کارگردان «دو فیلم با یک بلیت» در مورد آثار نمایشی بیضایی عنوان کرد: کافیست نمایشنامه کوتاه «آرش» او را که در سن 19 سالگی نگارش شده است را بخوانید تا به دانش و خرد این مرد پی ببرید که همیشه از زمانه خود جلوتر بود. بهرام بیضایی حتی در صحبت ها و برخوردهای معمولی اش، دریایی از واژگان در اختیار دارد؛ بی پایان و بی پایان و بی پایان و همیشه از زمانه خود جلوتر است. از همین روست که او - و نه هر کس دیگر- را می توان استاد نامید. استاد و روشنفکر - که این روزها از آن تعبیرات بدی می شود-کسی است که همیشه از زمانه خود جلوتر است. او هر نوع پیشگویی راجع به همه شرایط اجتماعی و مردمان را به شکل تاریخی با خود دارد. امروز زادروز اوست و مردان بزرگ، همیشه زادروزشان است و تولدشان همیشه تولدهای دگر و دگر و دگر است.

فرهنگ با اشاره به اینکه در حال تمرین نمایش «هنر» اثر یاسمینا رضاست، اضافه کرد: جای ایشان را خالی می دانم و به سهم خودم این تئاتر را به بهرام بیضایی تقدیم می کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.