بیضایی بنیانگذار زبان دراماتیک در نمایش تاریخی است

بهزاد فراهانی:

Bani Film - - سینمـا -

بهزاد فراهانی، یکی از هنرمندانی است که در «سگ کشی» بهرام بیضایی حضور داشت. او معتقد است بیضایی بنیانگذار زبان دراماتیک در بخش تاریخی است و ما همانند بیضایی کسی را نداریم.

بهزاد فراهانی، درباره آثار بیضایی به بانی فیلم گفت: فکر می کنم تاثیر ادبیات در آثار ایشان به خاطر این است که یک فیلسوف شرقی هستند و در ادبیات ایران بخصوص در بخش ادبیات نمایشی، تقریبا بی همتا هستند.

وی افزود: علت اینکه کشور ما نتوانست شخصیت ایشان را تاب بیاورد این است که دانا و دانشور بودند. به همین دلیل او را تاب نیاوردند و او را به دامان آمریکا فرستادند. متاسفانه ما قدر سرمایه های ملی مان را نمی دانیم.

او با اشاره به اینکه بیضایی بنیانگذار زبان دراماتیک در بخش تاریخی است، عنوان کرد: ما همانند او کسی را نداریم که انقدر روی زبان تاریخی کار کرده باشد. از سویی دیگر او یکی از نادرشخصیت هایی است که پرچم تئاتر ملی را برفراز نگه داشته است. بهترین اثر او در تئاتر از نظر من «پهلوان اکبر» است. تمام فیلم های سینمایی او را هم دوست دارم ولی هنوز هم فیلمی را به قدر «رگبار» دوست ندارم. تولد ایشان را تبریک می گویم و شجاعانه به او می گویم: تاریک خاطران همه در ناز و نعمتند، ای روشنی عقل، تو بر ما بال شدی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.