او

Bani Film - - سینمـا -

نویسنـــــــده و کارگردان: اسپایک جونز

محصول:3102 تئودور توامبلـــــی (خواکین فینیکـــس): کاترین(رونی مارا) عزیزم! اینجا نشستم و به چیزهایی فکر میکنم که میخـــــوام بخاطرشون ازت عـــــــذر خواهی کنم.تمام درد هایی که باعثش شدم و تمام تقصیر هایی که گردن تو انداختم،تمام چیزهایی که توقع داشتم باشی و توقع داشتم بگویی،بخاطر همه اونها متاسفم.همیشه دوستت دارم، چون کنار هم بزرگ شدیم و کمکم کردی کسی باشم که هستم،میخواستم بدونی که بخشی از تو همیشه در قلبم می مونه و به این خاطر ازت ممنونم.هر کسی که شدی، هر جای دنیا که باشی، عشقم را برایت میفرستم.

با عشق تئودور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.