«باشو غریبه کوچک» بیانیه ای از نحله فکری مردم

یادداشت علیرضا خمسه برای تولد بهرام بیضایی

Bani Film - - صفحه اول -

قبل از هر مطلبی به سهم خودم تولد آقای بهرام بیضایی را به ایشان و خانواده شان و همینطور به عالقمندان آثارشان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم ایشان سالها سالمت و پایدار باشند و با خلق آثار جدید راهی را که حدود نیم قرن پیش بدرستی آغاز کردند با توانایی و پویائی ادامه دهند.

خاستگاه آثار بهرام بیضایی نه فقط ادبیات و یا تئاتر، بلکه تار و پود سرزمینی است که...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.