امیدوارم دیگر مجبور نباشم درباره فیلمی که کامل نیست، نظر کامل دهم!

Bani Film - - سینمـا -

رضا مقصودی یکی از هنرمندانی است که در سی و چهارمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم فجر در ترکیب هیأت انتخاب حضور داشت. او معتقد است که کاش فیلم ها به طور کامل در اختیار هیأت انتخاب قرار می گرفت تا به درستی درموردشان قضاوت می شد.

این نویسنده و کارگردان در خصوص نحوه عملکرد هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر و اینکه ترکیب هیأت انتخاب چگونه باید باشد، به بانی فیلم گفت: این که چه کسانی در این ترکیب قرار بگیرند، به این برمی گردد که چرا فیلم ها باید انتخاب شوند. حجم زیادی فیلم در طول یک سال تولید می شوند و همه آنها متقاضی شرکت در جشنواره هستند و از آنجا که امکان نمایش همه آنها در جشنواره وجود ندارد، باید بهترین آثار از میان این فیلم ها انتخاب شوند. به هر حال افرادی باید این تعداد فیلم را انتخاب کنند و بهترین افرادی که می توانند در این ترکیب بندی باشند، کسانی هستند که اطالعات کافی از سینما داشته باشند. کسانی که بتوانند فیلم خوب را از فیلم بد و فیلم توانا را از فیلم ناتوان تشخیص دهند و در این باره چه کسی بهتر از سینماگر. تعریف سینماگر هم شامل طیف وسیعی از فیلمنامه نویسان، تهیه کنندگان، کارگردانان، منتقدان ...و می شود. حتی بازیگران می توانند در این خصوص نظر دهند. مهم این است کسانی در این مقوله نظر دهند که سینما را می شناسند و از میان آثار، آنهایی که امکانات مناسبی برای مطرح شدن دارند را شناسایی و مطرح کنند.

وی افزود: این یک اتفاق طبیعی است که می افتد و باید بیفتد. در شرایطی که ما داریم این یک سازکار است که تاکنون عمل کرده و جواب داده. ولی به هر حال این سازکارها با انسان طرف است و انسان هم امکان دارد خطا و اشتباه داشته باشد. در نتیجه ممکن است این انتخابات هم طوری نباشد که همه را صد درصد راضی کند. این توقع که همه انتخابات درست باشد توقع غلطی است و این شدنی نیست.

نویسنده فیلم سینمایی «من سالوادور نیستم» با اشاره به تجربه حضورش در هیأت انتخاب سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، ادامه داد: بنده خودم در این موقعیت بودم و نگاه که می کنم، می بینم درصدی از انتخاباتی که کرده ام درست بوده و درصدی هم خطا داشته ام. به هر حال به سلیقه هم بستگی دارد؛ با توجه به علم و دانشی که دارم باز هم ممکن است سلیقه ام در انتخاب دخیل بوده باشد و ممکن است سلیقه مرا هم همه نپسندند. در نتیجه به طور طبیعی یک اختالف نظر وجود دارد و کاری هم نمی توان کرد. این موضوع در جشنواره ها طبیعی است.

نویسنده فیلم سینمایی «همیشه پای یک زن در میان است» عنوان کرد: مسئله ای وجود دارد که من همیشه به آن فکر می کردم و آن این است که ای کاش شرایط طوری فراهم می شد که فیلم ها کامل تر در اختیار هیأت انتخاب قرار می گرفتند و قضاوت سینمایی تری صورت می گرفت. ممکن است برخی از فیلم ها به طور ناقص در اختیار هیأت انتخاب قرار بگیرد و اعضای هیأت انتخاب به طور کامل فیلم ها را نبینند. مثال ممکن است فیلم ها صدا و موسیقی و تدوین مناسبی نداشته باشد و در نتیجه ممکن است اعضای هیأت انتخاب نتوانند قضاوت دقیقی داشته باشند و همین عوامل ممکن است در انتخابشان تاثیر سوئی بگذارد. مقصودی اضافه کرد: من همیشه آرزو دارم که دیگر در این طور موقعیت ها قرار نگیرم که درباره فیلمی که کامل نیست نظرم را کامل بدهم. در آن دوره ای که در هیأت انتخاب بودم، این حس در من باقی ماند که ای کاش فیلم ها را صورت کامل می دیدم و می توانستم قضاوت دقیقی از آنها ارائه کنم.

,دارم آرزو کهدیگردراین طور موقعیت ها قرار نگیرم که درباره فیلمی که کامل نیست نظرم را کامل بدهم. در آن دوره ای که در هیأت انتخاب بودم، این حس در من باقی ماند که ای کاش فیلم ها را صورت کامل می دیدم و می توانستم قضاوت دقیقی از آنها ارائه کنم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.