صنوف هنری تقویت شوند

Bani Film - - سینمـا -

وزیر ارشاد در دیدار با مدیران خانه های سینما، موسیقی و تئاتر تاکید کرد همکاری دولت و اصحاب فرهنگ و هنر برای رسیدن به اهداف دیپلماسی فرهنگی ضروری است.

به گزارش مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با مدیران عامل خانه های سینما، موسیقی و تئاتر با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری بین دولت و اصحاب فرهنگ و هنر برای رسیدن به اهداف دیپلماسی فرهنگی، گفت: همه مسایل مرتبط با فرهنگ و هنر باید با همکاری یکدیگر رفع شود.

وی ادامه داد: کار فرهنگ و هنر کار دستوری، بخش نامه ای و آیین نامه ای نیست بلکه مسیری است که نیاز به همدلی و همذاتی وجودی خاص دارد.برای پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری کشور نیز نیاز به رویکرد تعامل نهادهای مدنی و صنفی داریم.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به محورهای مسایل فرهنگی و هنری ادامه داد: اقتصاد فرهنگ و هنر یکی از محورهای اصلی در این زمینه است که هم در حوزه زیرساختی و هم در حوزه رفاهی باید مورد توجه قرار گیرد. در هر دو حوزه مشکالتی وجود دارد که برای رفع آنها باید تدابیری اندیشید.

وی افزود: تعامل با بخش های بیرونی حوزه فرهنگ و هنر در زمینه اعتمادسازی و استفاده از ظرفیت های آنها محور دیگر در حوزه فرهنگ و هنر است که توجه به آن ضروری است.

صالحی ارتقای نهادهای مدنی حوزه صنوف فرهنگ و هنر را محور دیگر برشمرد و گفت: این ارتقا منجر به مقتدر شدن نهادهای مدنی می شود و کاهش تصدی گری دولت را در پی خواهد داشت.تبیین شیوه تعامل نهادهای مدنی و دولتی محور چهارم در حوزه فرهنگ و هنر است. ما باید به سرعت گفتگو کنیم و صنوف در این مسیر کمک کنند تا اعتمادسازی های پایدار شکل بگیرد.

عضو کابینه دوازدهم با تاکید بر عنصر اعتمادسازی ادامه داد: حرکت بر اساس نگاه تعاملی و اعتمادسازی و ظرفیت سازی در فضای فرهنگ و هنر باعث می شود تا با نهادها و وزارتخانه های مختلف خط ارتباطی و تعاملی ایجاد کنیم.

وی افزود: در حوزه ظرفیت های بیرونی هم اصناف سینما، تئاتر و موسیقی و معاونان وزارتخانه به دنبال این باشند که در زمینه اعتمادافزایی با چه نهادهایی می توان خط ارتباطی ایجاد کرد و آن را سرعت بخشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.