رونمایی از مستند «سي و ششمين روز زمستان»

Bani Film - - تلویزیون -

آيین رونمايي و نشست رسانهاي مجموعه مستند «سي و ششمین روز زمستان» با حضور تهیهكننده و كارگردان فیلم و جمعي از اصحاب رسانه در شبكه افق برگزار شد.

به گزارش رسيده، آيين رونمايي و نشست رسانهاي مجموعه مستند «سي و ششمين روز زمستان» از جديدترين توليدات شبكه افق، برگزار شد.

«سي و ششمين روز زمستان» روايتي از شورش كمونيستها در سالهاي اوليه پس از پيروزي انقالب است گروهي كه جنگلهاي آمل را به عنوان پناهگاه اتخاب كرده بودند و خود را گروه سربداران ميناميدند.

آن ها در سال 1360 به مردم بي دفاع منطقه حمالت متعددي ميكردند كه منجر به شهادت برخي از هم وطنان شد ولي در نهايت و در زمستان آن سال، طي حملهاي وسيع كه با حمايت مردمي همراه بود، غائله كمونيستها در شمال كشور به پايان رسيد.

در ابتداي اين نشست، امير سرتيپ سيد حسام هاشمي مشاور فرماندهي معظم كل قوا در امور حفاظت اطالعات نيروهاي مسلح با اشاره به فعاليت گروههاي چپ در دوران قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي گفت: اين گروهها هيچ نقشي در مبارزات انقالبي مردم ايران نداشتند ولي بعد از پيروزي نهضت، با حمايت شرق و غرب دوباره ساماندهي شدند تا نظام نوپاي اسالمي را به چالش بكشند.

در ادامه حجت اهلل اسحاقي اطربي كارگردان مستند به ارائه توضيحاتي درباره ايده اوليه و ساخت «سي و ششمين روز زمستان» كرد و گفت: سالها به دنبال اين بودم كه اتفاقات مربوط به حادثه آمل را در قالبي مستند به تصوير بكشم؛ براي اين منظور و با همكاري شبكه افق، بيش از 800 ساعت مصاحبه با نيروهاي حاضر در آن اتفاق و مردم محلي صورت گرفته كه در قالب 10 جلد كتاب و به همت بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان مازندران به چاپ خواهد رسيد.

وي افزود: براي اينكه صحنههاي درگيري منافقين با مردم را بازسازي كنيم كار سختي پيش رو داشتيم و البته محدوديتها نيز فراوان بودند به همين دليل روايت اصلي از زبان مردم و نيروهايي صورت ميگيرد كه در آن جريان حضور داشتند.

اسحاقي اطربي با بيان اينكه اين مجموعه در 5 قسمت ساخته شده است افزود: 140 دقيقه از تصاويري كه گرفته شده در اين پنج قسمت استفاده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.