دو فیلم ایرانی در جشنواره «منار صوفیه»

Bani Film - - سینمـا -

دو فیلم سینمایی «فصل نرگس» و «ایتالیا ایتالیا» در دهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «منار صوفیه» به نمایش در می آیند.«فصل نرگس» در روزهای جمعه ۲۱ ژانویه (۲۲ دی) و دوشنبه ۵۱ ژانویه (۵۲ دی) و همچنین «ایتالیا ایتالیا» در روزهای ۴۱ و ۶۱ ژانویه در سالنهای یورو سینما، سینما هاووس و کالچر هاووس روی پرده می روند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.