نامزدی فیلم کوتاه ایرانی در تایوان

Bani Film - - سینمـا -

«درخت زیتون سعد» ساخته احمد زایری نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی از هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان تایوان TICFF شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.