نمایش سه فیلم کوتاه ایرانی در ژاپن

Bani Film - - سینمـا -

جشنواره بینالمللی فیلم محیط زیستی ژاپن با عنوان Green

image در پنجمین دوره خود میزبان ۲ فیلم کوتاه «پنکه» به کارگردانی فاطمه سوهانی، «محیط بان و پلنگ» ساخته فتحاهلل امیری و انیمیشن «در تیررس» به کارگردانی مرضیه خیرخواه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.