«آرینا» به کارگردانی کلید خورد

Bani Film - - سینمـا -

فیلم «آرینا» به کارگردانی احمد تجری و با بازی علیرضا استادی و ستاره حسینی در غرب تهران کلید خورد و مدت زمان فیلمبرداری آن ۵٣ الی ۰۴ روز است.این فیلم قصه دختری است که تالش می کند بعد از جدایی پدر و مادرش اوضاع خانه را سر و سامان دهد اما در این مسیر درگیر ماجراهای پیچیده ای می شود و ... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.