تضمینی نیست؛ سیمرغ های فجر جدا، گیشه داغ جدا

دو صاحب نظر در گفت و گو با بانی فیلم مطرح كردند:

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران: در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر این پرسش مطرح می شود که تالش فیلمسازان برای حضور در این رقابت مهم سینمایی کشور تا چه حد متاثر از آگاهی سینماگران از تاثیرگذاری جوایز فجر بر رونق گیشه فیلم در بحبوحه اکران است.این در حالی است که ستاره اسکندری پنجشنبه شب گذشته با رجوع به همین مسئله در برنامه «سینما دو» گفت:« جشنواره های فجر قدیم بهتر بود، چون در آن سال می توانست به فروش فیلم ها کمک کند و نوعی اتفاق کیفی به لحاظ داوری و انتخاب محسوب می شد».

نگاهی به فیلمهای تحسین شده جشنواره فیلم فجر دست کم طی سالهای اخیر حکایت از آن دارد که گیشه این فیلمها چندان تابعیتی از میزان توفیقشان در جشنواره فیلم فجر ندارد.در واقع همیشه این طور نبوده که فیلمهای سیمرغ گرفته در هنگام اکران نیز بتوانند با تکیه بر جوایز خود،چه در فجر و چه در سایر جشنواره ها سینماروها را ترغیب به خرید بلیت کنند.جدا از استثناهای مثل «ابد و یک روز» یا «فروشنده» ، مثال روشن در این باره طی سال جاری شاید فیلم «ماجرای نیمروز» محمد حسین مهدویان باشد که علی رغم استقبال گرم در جشنواره فیلم فجر 53، در هنگام اکران نتوانست فروش خود را به مرز پنج میلیارد برساند.پیش از آن هم دیگر ساخته این فیلمساز،یعنی «ایستاده در غبار» که برنده سه سیمرغ در فجر 34 نتونست به مرز دو میلیارد تومان فروش برسد.حال آنکه هر دو فیلم از تبلیغات فراوانی نیز بهره بردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.