اعتراض وارد است؛ فیلم های روی دست مانده ظرفیت پایین اکران

تهیه کنندگان به اکران متعدد فیلم ها در نیمه دوم سال معترضند

Bani Film - - صفحه اول -

گروه سینمای ایران: مقایسه آمار اکران فیلم ها در پاییز سالهای 95 و 96 نشان از آن دارد که امسال با رشد تعداد آثار روی پرده مواجه بودیم. در واقع پاییز امسال 27 فیلم روی پرده رفتند، ولی سال گذشته در همین مقطع تنها 19 فیلم اکران شدند. مسئله ای که مورد اعتراض خیلی از تهیه کنندگان سینمای ایران واقع شده است و تالش برای اصالح آئین نامه اکران سال 97 به عنوان راهی برای جلوگیری از ازدحام فیلم ها در اکران مدنظر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.