واگذاری امور اجرایی فیلم فجر در استان ها به ادارات کل ارشاد

Bani Film - - سینمـا -

کلیه امور اجرایی جشنواره فیلم فجر همزمان با چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی در سالجاری به مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها واگذار می شود.طی نشستی که چهارشنبه هفته گذشته با حضور علی غیاثی مدیرکل هماهنگی امور استان ها و دبیران مناطق هشتگانه استان های این وزارتخانه برگزار شد، مقرر شد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در هر استان به عنوان دبیر جشنواره استانی فیلم فجر انتخاب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.