اکبر عبدی یکی از بازیگران ژنی سینماست

ابوالحسن داودی:

Bani Film - - سینمـا -

ابوالحسن داودی سابقه همکاری با اکبر عبدی را در فیلم «سفر جادویی» و « نان و عشق و موتور ۰۰۰1» داشت. او معتقد است هنرمندان مصائب و مشکالت زیادی را در این چند دهه تحمل کرده و می کنند و همین که در زمان حیاتشان از آنها تقدیر می شود باز هم جای شکر دارد.

داودی در این خصوص به بانی فیلم گفت: به نظرم اکبر عبدی یکی از بازیگران ژنی سینماست که اگر بخواهیم به کارنامه کاری او توجه کنیم فراز و نشیب زیادی دارد و فیلم های درخشان و ماندگاری را بازی کرده است. اما در این میان کارهایی را هم بازی کرده که عمال می توانند از کارنامه اش به راحتی حذف شوند.

وی افزود: اکبر عبدی جزو بازیگرانی است که شاید بیش از توانایی ها و قدرتی که داشت می توانست شخصیت های متفاوتی خلق کند، ولی با وجود این به نظرم عبدی جزو بازیگرانی است که اگر بخواهیم پرونده اش را غربال کنیم کارهای متوسط و خوبش را نگه داریم، باز هم به نظرم باالتر از خیلی از بازیگران توانای سینمای ایران قرار می گیرد. او کسی است که در دوره های مختلف نزدیک به چهار دهه در سینما و تلویزیون فعالیت داشته و توانسته بیشترین تعداد شخصیت های متفاوت را خلق کند و این هم به دلیل فیزیک خاص او بود.

داوی ادامه داد: چه در دورانی که چاق تر بود و چه در دورانی که الغرتر شد،از فیزیکش در به وجود آوردن کاراکترهای مختلف استفاده می کرد. دیگر خصوصیت فیزیکی او که به شدت به درد سینما می خورد، این است که یکی از گریم پذیرترین چهره های سینمایی را دارد و کسی است که بیش از هر کس دیگری که من با او کار کرده ام، صورت و فیزیکش می تواند با کاراکتر همراه شود و شکل عوض کند. البته این توانایی هم در خود او هست که در کنار این تغییر فیزیکی می تواند همه آن ظرایف و ریزه کاری های کار روی شخصیت را هم انجام دهد. من دو فیلم با او داشتم که هر دوی آنها برای خودم جزو کارهای به یاد ماندنی بود.

این کارگردان در خصوص اینکه آیا تلویزیون و سینما توانسته از استعدادهای این بازیگر به درستی استفاده کند، بیان کرد: اکبر از تلویزیون شروع کرد. دورانی بود که در آن بازیگران زیادی توانستند مطرح شوند. در اوایل دهه ۰6 برنامه «محله برو بیا» و «باز مدرسم دیر شد» را شروع کرد که قطعا آن زمان تلویزیون شکوفایی و طالب بیشتری در جامعه داشت و می توانست ارتباط صمیمانه تری برقرار کند. به تلویزیون در طول این سال ها با از دست دادن مخاطبینش علی رغم اینکه امکانات و شبکه هایش بیشتر شد، سیری قهقرایی را طی کرد و فکر می کنم به میزان زیادی به شکل بالقوه و بالفعل مخاطبانش را از دست داده است. به همان میزان کسانی هم مثل اکبر عبدی، حمید جبلی، ایرج طهماسب، رضا عطاران ...و که با تلویزیون در آن دوران شروع کردند، بعدها تلویزیون دیگر نتوانست از توانایی های آنان در اندازه و ظرفیتی که می توانستند ارائه دهند، استفاده کند؛ به همین دلیل هم ادامه فعالیت های آنان بیشتر به سینما ختم شد.

کارگردان فیلم سینمایی «رخ دیوانه» تاکید کرد: اکبر جزو کسانی بود که دوران بسیار موفقی را در سینما طی کرد و البته در این دوران افت و خیزهایی هم داشت و او در اواسط دهه هفتاد دیگر به دوران پایین تری رسید، اما دوباره توانست خودش را باال بکشد، مطرح کند و نقش های ماندگاری را در سینما بازی کند.

وی در مورد برگزاری بزرگداشت برای هنرمندان در جشنواره ها عنوان کرد: هنرمندان آنقدر مصائب و مشکالت را در این چند دهه تحمل کرده و می کنند که همین که در زمان حیاتشان از آنان تقدیر می شود باز هم جای شکر دارد. چون در مورد بسیاری از هنرمندان زمانی از آنان تقدیر می کنیم که متاسفانه دیگر در قید حیات نیستند.

,توسط

عبدی جزو بازیگرانی است که اگر بخواهیم پرونده اش را غربال کنیم کارهای م وخوبشرانگه داریم، باز هم به نظرم باالتر از خیلی از بازیگران توانای سینمای ایران قرار می گیرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.