سال ها قبل باید از عبدی تقدیر می شد

حسن هدایت:

Bani Film - - سینمـا -

حسن هدایت سابقه همکاری با اکبر عبدی را در فیلم «گراند سینما» داشته است. او معتقد است اکبر عبدی از آن دسته بازیگرانی است که در هر کاری حضور داشته باشد، مهر توانایی های خودش را روی آن کار می زند و باید سال ها قبل از او تقدیر می شد.

هدایت در این خصوص به بانی فیلم گفت: خوشبختانه من در فعالیت حرفه ای اکبر عبدی فرودی نمی بینم. خوشبختانه همچنان سرحال و قبراق کار می کند، ولی گاهی به ضرورت زندگی و برخی از مسائل در فیلم های کم ارزش ظاهر می شود که فکر می کنم این هم بر اثر ناچاریست. با این حال می بینیم در همان کارها هم بازیگری است که توانایی و ذوق خوبی دارد و هنوز بعد از گذشت سال ها- و با در نظر گرفتن اینکه سن همه ما باال رفته و کمی کم حوصله می شویم - او هنوز هم پرنشاط و سرحال است. امیدوارم تا آخر عمرش که امیدوارم طوالنی هم باشد- همیشه به همین شکل باقی بماند.

هدایت در مورد اینکه آیا تلویزیون و سینما تاکنون توانسته از استعدادهای عبدی به درستی استفاده کند یا خیر، افزود: او در کارهای خوبی حضور داشته است و کارهای خوب او در سینما هم بیشتر از تلویزیون است. کارهای خوب تلویزیونی او به زمانی برمی گردد که تازه کارش را به طور جدی آغاز کرده بود. هنوز هم شاید بعد از گذشت بیش از سی سال در اذهان باقی مانده باشد. سریال هایی مثل «باز مدرسم دیر شد» و «محله برو بیا» ...و که با وجود گذشت سال ها وقتی هنوز هم تلویزیون آن ها را پخش می کند، می بینیم هنوز هم دلنشین است. این شیرینی هم عمدتا به یمن حضور چنین بازیگری است.

وی در مورد آثار فیلم های سینمایی که عبدی در آنها حضور داشته عنوان کرد: من چون تمام کارهای سینمایی ایشان را ندیده ام، نمی توانم قضاوت کنم، ولی خوشبختانه جزو آن دسته بازیگرانی است که آنقدر کارهای خوبی که در آنها حضور داشته، زیاد است که اگر هم همه کارهای او را دیده باشید، باز هم نمی توان گفت کدام کار او واقعا شاخص است. به خاطر اینکه در کارهایش شخصیت های متفاوتی را عرضه کرده و این تفاوت نشان دهنده توانایی یک بازیگر است که می تواند در نقش ها و کاراکترهای مختلف به نحو قانع کننده و گاه درخشانی خودش را نشان دهد.

این نویسنده اضافه کرد: می دانم اکبر عبدی در هر کاری که حضور داشته باشد، مهر توانایی های خودش را روی آن کار می زند. هر چند آن کار در مجموع ضعیف هم باشد، ولی باز حضور چنین آدمی بسیار کمک می کند که کار دلنشین و قابل تحملی باشد.

وی در مورد تقدیر از بازیگرانی هم رده اکبر عبدی در جشنواره هایی همچون فیلم فجر، یادآور شد: به هر حال آدم ها نباید سن و سالشان باال رفته باشد و یا در سن بازنشستگی باشند که از آنها تقدیر شود. به هر حال هر چند ممکن است دیر هم شده باشد، چون باید سال ها قبل از او تقدیر می شد، ولی باز هم خوب است و فکر می کنم این حداقل تشکری است که می تواند از سوی نهادهای دولتی و اهالی سینما راجع به هنرمندان جلوی دوربین و یا پشت دوربین که در سینمای ما تاثیرگذارند، صورت بگیرد. این هنرمندان خاطرات خوش و ارزشمندی از خود به جای گذاشتند به همین دلیل خوشحال می شوم از این دست افراد قدردانی شود، این حداقل کاریست که می توان برای این عزیزان انجام داد.

,وی ,ن می دانم اکبر عبدی در هر کاری که حضور داشته باشد، مهر توانایی های خودش را ر آ کار می زند. هر چند آن کار در مجموع ضعیف هم باشد، ولی باز حضور چنین آدمی بسیار کمک می کند که کار دلنشین و قابل تحملی باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.